Obří stavba o rozloze dvaašedesát tisíc metrů čtverečních, kterou developer plánuje na území památkové zóny dokončit už v prvním čtvrtletí roku 2017 však vadí radnici Prahy 6. Jak informoval její mluvčí Adam Halmoši, městská část už vydala nesouhlasné stanovisko s umístěním stavby.

„Pro navrženou stavbu nebyl doložen soulad s územním plánem zejména s ohledem na míru využití území, výškovou hladinu zástavby a funkční využití území," stojí mimo jiné ve stanovisku městské části.

Radnice se prý nejvíce dotýká činnost okolo prázdných vil, jejichž rekonstrukci podporovala, respektive nesouhlasila s jejich plánovanou demolicí. 

Podle Halmošiho zároveň poukázala i na pravděpodobné negativní dopady na životní prostředí v případě výstavby kancelářského komplexu, přičemž konstatovala, že už nyní v místě zásadním způsobem zhoršuje kvalitu ovzduší i hlukovou zátěž automobilová doprava. Ta by se přitom v souvislosti s výstavbou kancelářské budovy znásobila.

Vliv na životní prostředí

„Nelze souhlasit s umístěním dalšího nového zdroje znečisťování ovzduší," vzkázala Praha 6. V podobném duchu se vyjádřil rovněž pražský magistrát, zatímco státní správa, respektive stavební odbor je smířlivější a dostal se se samosprávou do rozporu.

V procesu zkoumání vlivu stavby na životní prostředí (EIA), který v tomto případě začal letos v říjnu, se úředníci stavebního odboru vyjádřili v tom smyslu, že plánovaná pětipatrová budova není v kolizi s územním plánem a předpokládají rovněž, že s otevřením tunelu Blanka se bude doprava v místě kompenzovat. 

Zdejší obyvatelé ale nesouhlasí a mnoho z nich už dříve podpořilo petici proti stavbě kancelářské budovy. Předseda občanského sdružení Bubeneč sobě Jiří Georg Gebert varoval, že případná realizace projektu by byla proti veřejnému zájmu i ochraně památkové zóny. 

„Šlo by o likvidaci charakteru Pražské vltavské terasy, která je v obraze města nerozdělitelně svázaná s Pražským hradem," je přesvědčen Gebert.