„Měli jsme na včerejšek na 14. hodinu dohodnutou schůzku s náměstkem primátora Jiřím Vávrou a radní Ludmilou Štvánovou, ve 14.45 hodin nám asistentka pana náměstka oznámila, že pan Vávra nedorazí a o paní radní nic nevědí," uvedl starosta Pavel Caldr. „To skutečně nemohu považovat za seriózní jednání, nebo snahu dohodnout se," dodal.

Jednání z pozice síly zásadně odmítají

Praha 4 chtěla o budoucnosti mateřské školy Aloyse Klara jednat, protože dává přednost dohodě před jakýmkoli jiným řešením. Jednání z pozice síly však zásadně odmítá. Budovu v Horáčkově ulici, ve které je nyní umístěna speciální školka, měla Střední škola Aloyse Klara v souladu se smlouvou o výpůjčce uzavřenou s městskou částí užívat do konce loňského roku a nic nenasvědčovalo tomu, že magistrát má jiný záměr.

Radnice proto připravovala rekonstrukci této budovy, kterou chtěla od září tohoto roku využít pro rozšíření kapacity v mateřských školách o 112 míst. Do rekonstrukce areálu už investovala více než 18 milionů korun.