Alkohol a drogy jsou jedním z nejčastějších faktorů, které ovlivňují nehodovost na pražských silnicích i bezpečný pobyt ve městě. Radnice Praha 2, která má zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku jako jednu ze svých hlavních priorit, se proto rozhodla přispět republikové policii a pražským strážníkům celkem zhruba 140 tisíci korun na zefektivnění metod její práce.

Část těchto peněz, konkrétně 60 tisíc korun, bude poskytnuta na nákup stovky testerů DrugWipe 5 A. Tento drogový test dokáže rychle odhalit řidiče pod vlivem alkoholu, neboť do deseti minut rozpozná ze slin či potu až pět druhů běžně užívaných drog, např. kokain, amfetaminy nebo marihuanu.

Přístroje budou následně předány pražským strážníkům a policistům operujícím na území Prahy 2 jako dar.

„Velmi nám záleží na tom, aby byla Praha 2 vnímána jako bezpečná městská část. Je to naše trvalá priorita, kvalita života je přece úzce spjata právě s pocitem bezpečí," uvedla starostka Prahy 2 Jana Černochová, do jejíchž kompetencí oblast bezpečnosti spadá. Padesátitisícová dotace, poskytnutá z rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy, je vázána čerpáním na aktivity specifické protidrogové prevence v souladu se schválenou Národní strategií protidrogové politiky vlády pro rok 2010-2018. Druhá městská část letos rovněž vyčlení 88 tisíc korun na nákup technického vybavení policejních útvarů působících na území Prahy 2. Jedná se o materiální vybavení, které policistům zkvalitní práci přímo na místě činu, nebo při balení a transportu zajištěných stop.