„Snažíme se dát šanci na návrat do běžného života každému, kdo o to stojí. Zapojujeme je proto do úklidu městské části a pomáháme jim získat zpět soběstačnost, aby neskončili na ulici či s dětmi v nevhodném prostředí ubytoven,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Hlavní město poskytlo dotaci

Firma nyní zaměstnává na 40 lidí, kteří by jinak práci nesehnali. Často se jedná o osoby v různých krizových situacích, lidi bez domova či ty, kterým ztráta domova reálně hrozí. Pomáhají udržovat pořádek v ulicích, pečují o zeleň a dětská hřiště.

„Dosavadní zkušenosti ukázaly, že je potřeba na mnohé pracovníky dále působit, pomáhat jim práci udržet, zbavit se dluhů či naučit se hospodařit s penězi. Od hlavního města jsme získali dotaci 3 miliony korun, kterou využijeme pro další rozvoj nízkoprahových pracovních příležitostí a s tím spojených sociálních služeb,“ řekl radní Prahy 7 Jakob Hurrle.