Nová povinnost „bezpečného kanálu“ pro tzv. whistelblowery (osoby přinášející důkaz o podvodech a dalších prohřešcích proti „veřejnému zájmu“) se vztahuje i na všechny samosprávy s více než 10 tisíci obyvateli. V případě Prahy tedy na magistrát a radnice 23 z 57 městských částí.

„Ač bychom důslednější ochranu oznamovatelů nekalého jednání řešili tak jako tak v souvislosti s plánovanou implementací protikorupčního systému dle příslušné normy ISO, jsem rád, že díky aktivitám Evropské unie se tomu úřad věnuje už teď,“ prohlásil pražský radní pro transparentnost Adam Zábranský (Piráti). Jeho úřad v reakci na směrnici nabídl (nejen) zaměstnancům několik komunikačních kanálů pro oznamování „nekalostí“. Kromě písemné a emailové formy, osobního či telefonického styku s pověřenými úřednicemi také aplikaci dostupnou na adrese https://praha.whistlee.online/#/whistleblower.

Armáda spásy otevřela v Praze Ordinaci pro chudé.
OBRAZEM: Armáda spásy otevřela v Praze Ordinaci pro chudé

Po vstupu do elektronického formuláře je možné napsat stručný i podrobný popis oznámení, připojit přílohy a uvést osobní údaje (i to je dobrovolné). Oznámení musí být prošetřeno do tří měsíců od potvrzení o jeho přijetí, přičemž oznamovateli bude doručeno vyrozumění o provedených opatřeních. Ve snaze o rozšíření povědomí o existenci směrnice a jejím smyslu chystá „velká radnice“ také proškolení zaměstnanců. Během zhruba dvou týdnů provozu magistrátních oznamovacích kanálů zatím žádný podnět nepřišel.

Unijní direktiva se nevztahuje na městské příspěvkové organizace ani firmy s majetkovým podílem města. Třeba akciová společnost Operátor ICT ale hned v prosinci dobrovolně spustila vlastní etickou linku, která je otevřená pro zaměstnance, partnery i pro veřejnost. Její online formulář je ještě sofistikovanější než ten magistrátní, přičemž žádá mimo jiné o uvedení „dotčených osob a svědků. „Etickou linku můžete využít při podezření na spáchání trestného činu či přestupku ze strany naší společnosti, porušení interních zásad a postupů, podezření z porušení ochrany osobních údajů a bezpečnosti počítačových sítí, ale i například při šikaně, obtěžování a diskriminaci na pracovišti,“ upřesnil generální ředitel OICT Michal Fišer.

Čerstvá povinnost samospráv zajistit „bezpečné kanály“ v praxi znamená i to, že oznámením se nesmí zabývat člověk spojený s vedením obce nebo někdo, kdo je s obcí ve střetu zájmů. Informace o totožnosti oznamovatele se nikde neukládají a jednotlivá podání jsou před archivací šifrována. Alespoň jeden z nabízených komunikačních způsobů by měl navíc umožňovat stoprocentní anonymitu oznamovatele. „V našem případě to je fyzická schránka v budově radnice, do níž lze už asi rok podávat podněty. Obrátit se lze telefonicky, emailem či osobně i na pověřenou osobu. Se spuštěním nějaké elektronické aplikace zatím vyčkáváme na nový zákon, který by měl tuto problematiku zpřesnit,“ sdělil Pražskému deníku mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. Připravovaná česká legislativa by mohla ochranu oznamovatelů ještě zpřísnit a rozšířit právě i na příspěvkové organizace nebo menší samosprávy. Platit ale nejspíš začne až příští rok.

Vombat v ZOO Praha.
OBRAZEM: Vombat Cooper je venku z izolace a těší se na Pražanky a Pražany

Pomoc s technologickým řešením v podobě jednoduché aplikace společně nabídly samosprávám dvě startupové firmy – Munipolis provozující službu „Mobilní Rozhlas“, využívanou pro komunikaci radnic s občany, a Nenech to být (NNTB), která vyvinula „digitální schránku důvěry“. Projekt původně zaměřený hlavně na šikanu ve školách dnes funguje pod názvem FaceUp.com již ve 25 jazykových mutacích a využívají ho hojně whistelbloweři ve větších firmách.

„Naše platforma Mobilní Rozhlas jasně ukazuje, jak důležité je vyčlenit konstruktivní komunikaci, která má šanci řešit problémy a posouvat život v samosprávě kupředu, do samostatného kanálu,” upozornil autor Mobilního Rozhlasu Ondřej Švrček. „A rozhodně to pro obce nemusí končit pouze naplněním zákonné povinnosti na úřadu. Už dnes vidíme, jak pozitivní dopad má na život v obci sdílení problémů také ze strany občanů. Minireferenda, ankety, ale také nahlašování nedostatků pomocí občanských podnětů, to vše vytváří v obci pocit vzájemné sounáležitosti a důvěry,” dodal.

Samosprávy, které už jako Praha 7 Mobilní Rozhlas využívají, mohou „bezpečný kanál“ aktivovat přes jeho rozhraní, které se prováže s komunikační platformou NNTB. Nabídku dosud využilo kolem dvou desítek českých samospráv.