Pěti ředitelům základních škol v Praze 11 končí k poslednímu červenci šestileté funkční období. Na webech a nástěnkách škol nebo městské části k tomu ale rodiče nenašli žádné informace. První zmínka se objevila až v reakci na dotaz občana, kdy městská část potvrdila konec funkce ředitelů ZŠ a MŠ Chodov, ZŠ Donovalská, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Mendelova a ZŠ Pošepného náměstí.

Do konce zákonné lhůty, kdy mohou městské části jako zřizovatelé vypsat výběrová řízení na další šestileté období, zbývá nyní pár dní, podle všeho k nim ale nedojde. Stávající ředitelé a ředitelky v Praze 11 tak budou ve svých funkcích potvrzeni na dalších šest let.

„Rada městské části ještě finálně nerozhodla, ale kloní se k tomu výběrová řízení nevypisovat. Konečné rozhodnutí ale padne až v průběhu dubna,“ říká Jakub Lepš (TOP 09), místostarosta pro školství Prahy 11. Někteří rodiče i zastupitelé opozičních stran si však stěžují, že se tak radnice připravuje o možnost posoudit kvalitu práce ředitelů i o jejich vizi následujících šesti let na škole.

Ředitelé škol

Podle Lepše ukazuje na spokojenost rodičů se stávajícím vedením škol loňský průzkum na jihoměstských základních školách.

„Pro selektivní výběr jen několika škol by bylo potřeba mít jasná data, proč u některé školy výběrové řízení vypíšeme, a u jiné nikoliv. Školy jsou naší radnicí pravidelně kontrolovány ročně probíhá hodnocení z pedagogic-kého hlediska. V rámci hodnocení jsou poptány školské rady, aby se k fungování školy a činnosti ředitelů vyjádřily,“ popisuje místostarosta a dále zmiňuje i hodnocení škol ze stránky ekono-micko-provozní i z dalších hledisek.

Více než polovina pražských ředitelů

Situace v Praze 11 není v metropoli výjimkou. Jak vyplývá z našeho průzkumu ve dvaceti pražských městských částech, funkční období letos končí polovině ředitelů základních škol zřizovaných městskou částí (83 ze 164).

Výběrová řízení se vypisují spíše sporadicky, zejména pokud současní ředitelé odcházejí do důchodu. Na vině může být hned několik faktorů od nesnadné personální situace ve školství přes blížící se komunální volby až po fakt, že každá výměna vedení školy ji na určitou dobu destabilizuje.

Výjimku tvoří pouze čtvrtá městská část, kde se plánuje s vypsáním konkurzu na všech 12 pozic ředitelů s končícím funkčním obdobím, do kterých se budou hlásit i stávající ředitelé.

Výběrové řízení může vyhlásit i inspekce

Školy spadají pod dozor České školní inspekce, která má také možnost podat návrh na vyhlášení konkurzu. Přistupuje k tomu ale jen ve výjimečných případech.

„V Praze Česká školní inspekce za posledních šest let podala takové návrhy dva. Důvodem pro podání návrhu na vyhlášení konkurzu jsou vždy zásadní a zpravidla opakované nedostatky kvalitativního charakteru spojené s porušováním důležitých právních předpisů a nepřijímáním opatření ke zjištěným nedostatkům,“ dodává Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora.