Oblast, která se má po otevření tunelu Blanka dočkat zklidnění, by byla podle radních vystavena výrazné dopravní zátěži, zhoršení kvality ovzduší, hlukové zátěži a dalším negativním jevům.

Záměr investora ACS Properties na rekonstrukci fotbalového stadionu a výstavbu polyfunkčního a administrativního objektu na Letné v současné době prochází řízením o posuzování vlivů na životní prostředí.

Rada MČ Praha 7 požaduje vypracování studie EIA, která by komplexně zhodnotila dopad stavby na její okolí. Městská část zároveň konstatovala, že navržená stavba svým objemem a funkcí neodpovídá charakteru dané lokality.

Monobloková zástavba

„Stavba je navržená ve stabilizovaném území, měla by tedy odpovídat okolní zástavbě, což velké obchodní centrum příměstského typu nesplňuje. Hmotná monobloková zástavba by výrazně narušila charakter Letné a neúměrně zatížila místní obyvatele. Denně má přitáhnout na čtyři tisíce automobilů v každém směru. Centrum by navíc, dle umístění a dopravního napojení, ani nesloužilo především občanům Prahy 7 a Prahy 6, ale spíše těm, kteří budou danou lokalitou projíždět," uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

V blízkém sousedství centra se navíc plánuje další velký projekt, a sice administrativní budova Letná Office Park na místě historických vilek podél ulice Milady Horákové.

Zhoršení životního prostředí

„Máme značné obavy, co by tyto dvě stavby udělaly s dopravou na Letné. Pouze obchodní centrum počítá s téměř tisícovkou parkovacích míst. Aut by se zde během dne pochopitelně vystřídalo mnohem více, což by kromě značných dopravních komplikací znamenalo také více emisí, hluku a celkové zhoršení životního prostředí," řekl zástupce starosty Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Radnice poukazuje také na to, že by při stavbě centra došlo k pokácení většího množství stromů, bez možnosti náhradní výsadby v dané lokalitě a blízkém okolí.

Čtěte také: Praha 6 nesouhlasí s přestavbou stadionu Sparty na Letné