Radnice Prahy 7 se brání petici, ve které se požaduje zachování kluboven ve vodárenské věži na Letné. Informuje o tom zástupce starosty Tomáš Kaštovský.

Podle radnice tato městská část rekonstrukci vodárenské věže připravuje již od roku 2006. „Od počátku příprav této náročné akce jsme avizovali, že chceme, aby vodárenská věž nadále patřila především dětem a mládeži.

Do plánování jejího budoucího využití jsme také zapojili naše občany, kteří se rovněž shodli na tom, že by zde měly pokračovat především sportovní a volnočasové programy a klubová činnost pro děti a mládež,“ říká zástupce starosty Kaštovský.

Prozatimní zázemí DDM

Podle místostarosty v rámci příprav rekonstrukce bylo jedním z hlavních úkolů radnice nalézt pro děti vhodné zázemí, kde by mohly přečkat dobu stavebních úprav. S Domem dětí a mládeže Praha 7 je prý tato záležitost dlouhodobě aktivně komunikována.

“Již se nám podařilo najít vhodné prostory v ulici Veletržní a Janovského a nyní s ředitelem DDM intenzivně jednáme 
o dalších dvou prostorách 
v ulici Milady Horákové a Tusarova. Zároveň se v žádném případě nezdráháme dát smluvní záruku, že se oddíly do věže po rekonstrukci vrátí,“ specifikoval Tomáš Kaštovský.

Radnice si je prý plně vědoma toho, že vodárenská věž na Letné patří dětem téměř 40 let a udělá maximum pro to, aby jim patřila i nadále.