„Chceme se vyhnout rozpočtovému provizoriu a nechceme zdržovat městské části ve schvalování jejich rozpočtů, které jsou na ten pražský přímo navázány,“ uvedl Vyhnánek, který ale zároveň upozornil, že město nebude otálet s nezbytným zvyšováním výdajů na investice. I za cenu dalšího zadlužení města.

„Investice doplníme do rozpočtu začátkem příštího roku, a nejspíš upravíme i běžné výdaje,“ dodal Vyhnánek. Programové prohlášení jeho týmu slibuje v oblasti financí i víc peněz pro městské části, efektivnější rozdělování evropských dotací nebo větší zapojení občanů do využívání městských peněz.

Pětatřicetiletý Vyhnánek studoval ekonomii v Německu a Itálii. Po letech strávených v zahraničí sbíral zkušenosti v bankovním sektoru. Poslední čtyři roky byl místostarostou Prahy 7, kde už před vstupem do politiky podle vlastních slov „upozorňoval na nevýhodné privatizace městských bytů a nedostatek míst ve školkách“. Pavel Vyhnánek tvrdí, že se mu na radnici Prahy 7 podařilo „zachránit stamiliony korun, které za předchozího vedení odtékaly do cizích kapes a zbytečných projektů“. Účelnější hospodaření teď Vyhnánek slibuje i na celopražské úrovni. V tomto volebním období bude mít na starost městskou kasu s ročním rozpočtem přes 70 miliard korun.

Z jakých zdrojů chcete financovat slibované navyšování investic?
Praha je bohaté město, ale s jeho penězi se musí správně nakládat. Plánujeme celou řadu investic klíčových pro fungování města a život Pražanů. Mnoho z nich nesnese odklad a my zapojíme všechny zdroje, které má hlavní město k dispozici. Od aktuálních příjmů přes úspory z minulých let až po úvěrové financování, bude-li třeba. Hospodářský vývoj posledních let se pozitivně projevil v příjmech hlavního města a je neakceptovatelné, aby navzdory této skutečnosti padaly v Praze mosty a nefungovala základní infrastruktura a služby. Cílit však budeme i na evropské dotace a v případě infrastrukturních investic s celostátním přesahem budeme jednat i o podpoře ze strany státu.

Proč chcete kvůli investicím zvyšovat míru zadlužení, když dnes Praha takzvaně „sedí na penězích“? Nelze použít tyto neproinvestované finance?
Jedná se o jednotky miliard korun. Na plánované investice to zdaleka nestačí. Jen dluh z minulosti, tedy to, co měli naši předchůdci v minulých desetiletích investovat do oprav, je někde mezi dvaceti a třiceti miliardami. Samozřejmě nejdříve využijeme vlastní zdroje města, ale úvěrové financování zvážíme například u velikých projektů na to, aby je zaplatila ihned, Praha mít nebude, proto úvěrem splátky rozložíme do delšího období.

Praha v posledních letech proinvestovala méně než 8 miliard korun ročně. O kolik by měl každoroční objem investic narůst?
Dejte nám na vyčíslení trochu času. Nejprve musíme zjistit stupeň přípravy u již rozjetých projektů a iniciovat nové projekty, pak bude možné činit odhady. Rozhodně půjde o navýšení v řádech miliard korun. Praha v oblasti investic ostudně zaspala a musí toto manko rychle dohnat.

Bude město schopné v příštích letech snížit tzv. běžné výdaje?
Každý výdaj, běžný i investiční, pečlivě zvážíme a odstraníme díry, kterými peníze Pražanů v minulosti tekly buď do cizích kapes, nebo na zbytečné věci. Absolutní snížení celkových běžných výdajů je však nepravděpodobné s ohledem například na nárůst mezd. Naším cílem je proto spíše hlídat, aby běžné výdaje šly na potřebné věci a nerostly příliš rychle. U problematických oblastí samozřejmě také provedeme zpětnou kontrolu. Zaměříme se i na systém kontrol, který v minulosti nebyl schopen odhalovat nehospodárnosti a nezákonnosti na úrovni městských částí.

Jakým způsobem chcete zlepšit podle vás enormně nízké výnosy z městského majetku?
Nová rada se zaměří především na nevýhodné nájemní smlouvy a na náklady spojené například se správou budov. Máme s tím bohaté zkušenosti z Prahy 7 a prověřením této oblasti jsme získali do rozpočtu městské části dodatečné příjmy.

Měla by Praha zachovat anebo změnit tempo splátek stávajícího dluhu?
Ke zvolňování tempa splátek není důvod, Praha všem svým závazkům bez problémů dostojí. Na druhé straně není ani důvod splácet předčasně úvěry, které jsou poskytnuty za relativně výhodných podmínek.