Výstava by se měla uskutečnit v Národním uměleckém centru v Tokiu od 7. ledna do 3. dubna 2017. Za hranicemi by dílo mělo být maximálně tři a půl měsíce. Podle materiálu schváleného radou uhradí japonská strana veškeré náklady spojené nejenom s pojištěním, ale také s převozem a případnými restaurátorskými pracemi. Půjde o zhruba 100.000 eur (2,53 milionu korun). Epopej bude podle radních propagovat Prahu v zahraničí.

Mucha se v Japonsku těší velkému zájmu a výstavy v japonských galeriích obsazují první místa v mezinárodním žebříčku návštěvnosti výstav výtvarného umění.

Kromě nabídky z Japonska zvažuje Praha návrh na vystavení epopeje v Chicagu, zřejmě v létě roku 2017, a Paříži.

Epopej je nyní k vidění ve Velké dvoraně Veletržního paláce. Galerie hlavního města Prahy, která je správcem pláten, má ale pouze krátkodobou smlouvu na pronájem dvorany. Kde by mohla být plátna trvale vystavena, dosud není jasné. Kromě Veletržního paláce Praha stále uvažuje i o jízdárně na Pohořelci či výstavbě samostatného pavilonu.

Soubor Muchových pláten zachycující slovanskou mytologii se loni přestěhoval do Prahy z Moravského Krumlova, kde byl desítky let vystaven na tamním zámku. Plátna dle malířova odkazu patří Praze. Přemístění epopeje ale vyvolalo vlnu nevole. Stěhování kritizovalo vedení Moravského Krumlova, Jihomoravského kraje, tisíce lidí i potomek malíře John Mucha.