Soutěž na úpravu Vítězného náměstí by měla přinést návrhy na doplnění náměstí, na řešení dopravy na náměstí a využití parterů domů. Na zadání soutěže bude dohlížet pracovní skupina složená z politiků i architektů. Náměstí z 20. let 20. století dosud nebylo dokončeno, navíc je zatíženo vysokou mírou dopravy.

Radní by se měli rovněž zabývat studií zástavby Nákladového nádraží Žižkov. Tu měli projednat již minulý týden, nakonec ji ale neschválili. Na programu jednání jsou rovněž investice do botanické zahrady v Troji. Radní by měli rovněž projednat zřízení pracovní skupiny, která projedná umístění parkovišť P+R.

Čtěte také: Praha chystá urbanistickou soutěž na úpravy Vítězného náměstí