Nové vedení osmé městské části si rozdělilo své funkce. „Stalo se tak na prvním zasedání rady,“ potvrdila mluvčí Prahy 8 Radka Wallace Prokopová.

Za ODS je v radě pět členů, za TOP 09 čtyři. Například místostarosta Michal Šustr (TOP 09) bude mít na starosti finance, evropské fondy a hospodaření s obecními byty městské části, radní Matěj Fichtner pak dopravu a řešení problematiky zchátralého Paláce Svět.

Starosta Josef Nosek (ODS) pak bude mít v kompetenci například bezpečnost a veřejný pořádek, či územní rozvoj. Právě tyto funkce bude ale nakonec zastávat ještě někdo jiný, a v radě může dojít ke změnám. Pokud totiž Nosek zasedne v radě hlavního města, hodlá se vzdát funkce starosty Prahy 8. „Jeho místo by pak obsadil opět někdo z řad ODS, ale na konkrétní jméno je čas, dokud nebude zvoleno vedení magistrátu,“ řekl Michal Šustr.

Koalice ODS a TOP 09 bude mít v 45 členném zastupitelstvu 24 křesel.

Vedení Prahy 8 a jejich kompetence

Starosta MČ Josef Nosek (ODS)
- bezpečnost a veřejný pořádek
- územní rozvoj
- výkon správní správy
- styk s veřejností

zástupce Starosty MČ Ing. Michal Šustr, MBA (TOP 09)
- finance
- evropské fondy
- správa a hospodaření s obecními byty v domech svěřených do správy MČ

zástupkyně Starosty MČ Mgr. Vladimíra Ludková (ODS)
- zdravotnictví a sociální služby
- kultura

zástupce Starosty MČ Ondřej Gros (ODS)
- správa a hospodaření s obecním majetkem ( kromě bytů ) svěřeným do správy MČ

členka RMČ Bc. Markéta Adamová (TOP 09)
- sociální oblast
- protidrogová prevence

člen RMČ Mgr. Ing. Matěj Fichtner, MBA (TOP 09)
- doprava
- zmocněnec pro řešení problematiky Paláce Svět

člen RMČ Ing. Jiří Janků (ODS)
- životní prostředí
- informatika

člen RMČ Mgr. Martin Roubíček (ODS)
- školství

člen RMČ Ing. Vladislav Černý (TOP 09)

- neuvolněný