„Nemohu a nechci se podílet na práci redakční rady, která ztratila podstatný vliv na výslednou podobu Radničních novin. Tyto noviny se nyní stávají pouze koaličními novinami, ať si je tedy koalice vydává sama," uvedl Stropnický.

Reakce na jeho odstoupení na sebe nedala dlouho čekat.

„Argumentace jakoby přehlížela nedávnou minulost, kdy redakční radě obecních novin právě Stropnický předsedal a současně zastával pozici místostarosty. Tedy zatímco nově bude zapracování požadavků vzešlých z jednání redakční rady a definitivní podobu novin před odesláním do tiskárny schvalovat celá Rada Prahy 3, v minulosti tak činil jen jeden radní – zelený Matěj," reagoval Jiří Ptáček, (TOP 09) člen redakční rady v letech 2012 - 2014, od roku 2015 místopředseda redakční rady.

Čtěte také: Stropnický nehlasoval o odpadech, porušil tím koaliční smlouvu