„Hlavní město Praha nemá žádné připomínky k posudku o vlivech záměru silničního okruhu kolem Prahy, stavba 511 Běchovice-dálnice D1 na životní prostředí a doporučuje příslušnému úřadu vydání souhlasného stanoviska EIA," uvádí se ve stanovisku.

Dopis vyvolal negativní reakce

Radní Plamínková odeslala dopis na ministerstvo 26. září. Požaduje v něm přepracování části stavby, konkrétně mimoúrovňové křižovatky Dubeč. Plamínková také v dopisu zpochybňuje dopravně inženýrské podklady.

Dopis vyvolal negativní reakce nejenom ze strany opozice, ale i náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka. Opoziční ODS vyzvala radní, aby odstoupila, a bude chtít svolat mimořádné jednání zastupitelstva. Jeho přesný termín zatím určený není.

Není dokončen vnější obchvat Prahy

„Je to zcela absurdní a nepochopitelná situace ve chvíli, kdy v podstatě celé zastupitelstvo napříč politickými stranami podporuje dostavbu obchvatu mezi dálnicemi D1 a D11. Je nezbytné, aby radní Plamínková vysvětlila, čí zájmy na zablokování dostavby pražského obchvatu v tomto případě zastává," uvedl opoziční zastupitel za ODS místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu.

Praze momentálně schází dokončení vnitřního silničního okruhu kolem centra a i vnější obchvat metropole. Není dostavěna ani severozápadní část mezi Ruzyní, Suchdolem a Březiněvsí a jihovýchodní mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Nejblíže má k zahájení stavby jihovýchodní část. Ta by se mohla začít stavět už v roce 2019.