V současné době se to dotýká 333 subjektů, které mají rámcovou smlouvu s odborem hospodaření s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy (HOM MHMP) nebo Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK)  na opakované použití chodníků a dalších prostranství pro restaurační zahrádky. Proces je přitom komplikovaný nejenom pro podnikatele, ale zbytečně zatěžuje i úředníky.

Systém bude vyzkoušen na Praze 1

„Chceme celý proces výrazně zjednodušit, protože ta byrokracie je v tomto případě opravdu šílená. Stávající postup byl komplikovaný jak pro žadatele, tak pro samotný úřad, a já opravdu nevidím jediný důvod, proč by měl majitel cukrárny, kavárny, nebo jiného zařízení podávat stejnou žádost na několik míst. Tím, že celý ten postup zdigitalizujeme, odpadne nutnost obíhat jednotlivé úřady,“  uvedla primátorka Adriana Krnáčová. „Celý systém chceme vyzkoušet v Praze 1, protože tam je zahrádek nejvíce. Pokud se systém osvědčí, zavedeme ho plošně,“ doplňuje primátorka.

Při podávání žádosti o rozšíření zahrádky a žádosti o jejich zřízení bude třeba absolvovat standardní proces. Celý povolovací proces by měl snížit časovou zátěž při podávání žádostí.