Dokument zavazuje radu hl. města, aby předložila zastupitelstvu ke schválení návrh na poskytnutí účelové dotace Praze 1 na fungování nemocnice za příští rok ve výši 42 milionů korun. Pro následující rok by se měla výše dotace odvíjet od příslušných provozních a investičních nákladů.

Návrh na zrušení koncesního řízení 

Rada by také v budoucnu měla všechna zásadní rozhodnutí kolem nemocnice konzultovat s Prahou 1. Městská část by ale měla poskytnout pověřeným zástupců Prahy veškeré materiály vztahující se k ekonomické situaci nemocnice a zpřístupnit zástupcům prostory pro kontrolu movitého a nemovitého majetku.

„Dnes odpoledne zasedá Rada městské části Prahy 1, které předložím všechny dostupné informace týkající se nemocnice, včetně dnešního usnesení rady města a návrhu Memoranda. Následně na zítřejším zasedání Zastupitelstva Prahy budu s ohledem na výše zmíněné usnesení navrhovat, abychom v koncesním řízení neschvalovali žádného z uchazečů, a doporučím, aby zastupitelstvo navrhlo zmíněné koncesní řízení zrušit,“ uvedl radní Daniel Hodek.

„Jsem rád, že se tímto krokem naplňuje jeden z mých cílů dlouhodobé strategie. Praha má v oblasti zdravotnictví odpovědnost vůči Pražanům, ale doposud má k dispozici pouze nástroje v rámci přednemocniční akutní péče a nikoli lůžkové péče,“  řekl radní Adam Lacko.