Pokud se dodávka vody přeruší na více jak pět hodin bude PVK společně se svým smluvním partnerem nosit vodu zaregistrovaným občanům a institucím na jimi zvolené místo. Registrovat se lidé mohou prostřednictvím formuláře na stránkách PVK.

„Registrace je nutná kvůli zaslání informace ve formě sms zprávy: Voda PVK: máte-li zájem o donesení pitné vody v náhradním balení, zavolejte na tel. 228 883 606, nejpozději do hodiny od obdržení této zprávy. Po potvrzení této zprávy začne, v době od 9 do 21 hodin, distribuce sáčků s pitnou vodou,“ popsal mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Objem jednoho sáčku činí dva litry vody. Všechny kontejnery s balenou vodou jsou vybaveny čipy, čímž lze sledovat jejich přesnou polohu od výrobní linky, přes sklady, až do samotné distribuce. „Letos jsme vyrobili 227 kontejnerů balené pitné vody. Využili jsme 184 kontejnerů při 64 haváriích na vodovodní síti,“ vysvětlil Tomáš Mrázek.

Balená voda v sáčcích slouží jako doplněk náhradního zásobování pitnou vodou v případě výluk či havárií. Primárně je určen pro školy, školky, zdravotnická zařízení, domovy seniorů a také pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Do projektu se zapojily Praha 3, Praha 2, Praha 6, Praha 13, Praha 15, Praha 16 a městská část Březiněves.