„Od prvních jarních dnů lidé neustále volají, že našli opuštěná mláďata sojek, strak, kavek, kosů nebo sýkorek, ať jim jedeme pomoci," řekl David Zítek z Pražské zvířecí záchranky. S létem střídají pěvce například poštolky. „Naše pomoc je zbytečná," dodal.

„Ptáčata mnoha druhů, ještě nelétavá, s dorůstajícím opeřením vyskakují z hnízd. Jedná se o přirozený proces dospívání ptáků. Rodiče je dokrmují v okolních větvích i na zemi. Většinou k nim není třeba volat ochránce přírody a nejlépe takovým ptáčatům pomůžete, když je necháte na místě," vysvětlil Zítek.

Ptáci nemají čich

Samozřejmě pokud takové ptáče neposkakuje zrovna po silnici. Pak můžete odnést ptáčka na nedaleké bezpečnější místo. Ale jen do vzdálenosti několika metrů, aby rodiče dokázali mládě nalézt. Lze je také posadit na větev nejbližšího stromu. U ptáčat, na rozdíl od mláďat savců, nehrozí, že by se jich rodiče po dotyku člověkem báli a opustili je. Ptáci totiž nemají čich.

„Bohužel poměrně časté jsou i případy, kdy lidé bez předchozího zavolání ptáče seberou a odnesou pryč. Pak už je velmi obtížné ho vrátit zpět rodičům," říká David Zítek. Takové ptáče je předáno do záchranné stanice, kde zbytečně zabírá místo potřebnějším pacientům, a také čas, peníze a energii ochránců přírody.

„Proto všem, kteří naleznou volně žijícího živočichy a chtějí mu pomoci, důrazně doporučujeme ze všeho nejdříve zavolat ochráncům přírody na telefonní číslo Pražské zvířecí záchranky 774 155 185 a poradit se s odborníky," dodává.

Pražská zvířecí záchranka pomohla od zahájení činnosti v roce 2009 téměř dvěma tisícům zvířat. Tisícům dalších pomohla radou po telefonu. Navzdory této bohulibé činnosti se pracovníci Pražské zvířecí záchranky neustále potýkají s finančními problémy. Kdo jen trochu může, má možnost podpořit záchranu volně žijících živočichů jakoukoli částkou zaslanou na účet: 33223355/0800, variabilní symbol: 1111.