Druhý ročník multidisciplinární akce pořádá expertní skupina Beyond Psychedelics a klecanský Národní ústav duševního zdraví. Účastníci konference se kromě psychedelických látek budou zabývat duševním zdravím a změněnými stavy vědomí.

„Praha přivítá na 120 předních výzkumníků a odborníků z celého světa, kteří přijedou diskutovat potenciál, současné výzvy i budoucí směřování oblasti výzkumu a využití psychedelik,“ uvedl mluvčí ústavu Jan Červenka. Konference bude zároveň vyvrcholením akce Prague Psychedelic Week 2018, která je určena pro veřejnost a od 16. do 24. června lidem přiblíží téma změněných stavů vědomí.

Psychedelické látky mohou pomoci pacientům, u kterých nezabírá tradiční terapie. „Jsou unikátní v tom, že usnadňují změnu psychiatrického paradigmatu. Namísto, často dlouhodobého, potlačování symptomů dokáží v kontrolovaných a správně vedených podmínkách napomoci vyřešení příčiny potíží, a to již po jednom až dvou podáních,“ vysvětlila Rita Kočárová, koordinátorka konference, která působí jako výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví.

Vědci chtějí veřejnosti také ukázat, jaká jsou rizika užívání psychedelik, ale i jejich případný potenciál k léčení. „Jakékoliv užívání psychedelik, ať už pod dohledem odborníka nebo na vlastní pěst, s sebou nese také rizika. Chceme o nich informovat a umožnit lidem lépe porozumět vhodnému užívání a smysluplné integraci,“ dodala Kočárová.

Konferenci navštíví i Rick Doblin, zakladatel a ředitel MAPS, organizace, která stojí za brzkým prosazením látky MDMA, též známou jako extáze, do lékařské péče. Na akci promluví i William A. Richards z univerzity Johna Hopkinse či David Nichols. Do Prahy přijede i Amanda Feildingová, zakladatelka a ředitelka nadace Beckley Foundation, která se zabývá výzkumem konopí, psilocybinu, LSD a dalších látek a věnuje se i reformám světové drogové politiky.

„Letošní ročník opět navštíví i autor známé knihy The Psychedelic Renaissance (Psychedelická renesance) Ben Sessa, jehož hlavním projektem je v současnosti celosvětově unikátní studie léčby závislostí na alkoholu pomocí MDMA,“ uzavřela koordinátorka konference.