Libeňský most je soumostí tvořené historickým mostem přes Vltavu a tzv. inundačním na břehu, který slouží jako protipovodňová ochrana a pod jehož oblouky protéká při povodních voda. Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován a je ve špatném stavu. V minulosti proběhla jedna zatěžovací zkouška, ale pouze na inundačním poli u Palmovky.

Dnes budou zkoumána čtyři oblouková pole. Most přes Vltavu jich má pět a odborníci se zaměří na tři prostřední. Jedno pole budou zkoumat u inundačního mostu. Na most najede zátěž 547 tun a bude střídáno statické a dynamické zatěžování.

Stav pražských mostů je problematický

Praha má problémy se stavem mostů dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a při nehodě se zranili čtyři lidé. Ve špatném stavu je několik mostů přes Vltavu, mezi nimi například Hlávkův, most Legií a Palackého most. Město prostřednictvím TSK zahájilo diagnostiku jejich stavu.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Kompletní uzavírka Libeňského mostu (úsek Voctářova – Jankovcova)
od 14. 3. 2020 00.00 hodin do 15. 3. 2020 6.00 hodin

OBJÍZDNÁ TRASA
Směr Libeň: Jankovcova – Dělnická – Argentinská – Za Viaduktem – nábřeží Kpt. Jaroše – Hlávkův most – Klimentská – Těšnovský tunel – Rohanské nábřeží
Směr Holešovice: Voctářova – U Rustonky – Rohanské nábřeží – Ke Štvanici – Hlávkův most