Průvodu, který směřoval ze Staroměstského náměstí k náměstí Jungmannovu, přihlížely desítky lidí. Na několika zastaveních poslouchali vyprávění o Ježíšově poslání.

V průvodu hudebníků, performerů a dalších účastníků byla nesena symbolická rakev s trnovou korunou a kyticí růží. Na ní se při zastaveních nabízelo ve sklenicích víno a chléb symbolizující krev a tělo páně podobně jako při mši.

Na rozdíl od situace v kostele ale při průvodu hrála pohřební kapela. Lidé se k průvodu přidávali a došli až k soše Josefa Jungmanna, kde se konalo veřejné čtení biblického pašijového příběhu.

Biblické texty v současném jazyce

Pražský velkopáteční happening se konal poprvé před čtyřmi lety ve spolupráci performera Jakuba Gottwalda, produkční Kristýny Hejlkové a kazatele se překladatele Alexandra Fleka, iniciátora projektu Bible 21. Tento nový překlad bible vyšel po patnáctiletém úsilí v roce 2009 s cílem přinést biblické texty v současném jazyce.

Překladatelé jsou převážně z protestantského prostředí. Žádná z církví však nehodlá kvůli tomuto překladu opouštět dosud užívané překlady a katolická církev se k němu nestavěla příliš kladně.

Páteční akce se konala v rámci projektu Celonárodní čtení Bible, které Nadační fond Bible 21 již posedmé uspořádal v desítkách měst a obcí po celé ČR. Cílem je připomenout si smysl Velikonoc a upozornit na bibli jako společné kulturní a duchovní dědictví.