Podle soudu však není Praha tím, kdo mohl pojistné plnění požadovat, a proto dal za pravdu pojišťovnám. Páteční rozhodnutí je nepravomocné, hlavní město se proti němu odvolá.

Pojišťovny vyčíslily škodu na památce, kterou v říjnu 2008 poškodil požár, na 181 milionů korun. Tuto částku už také vyplatily. Praha jako vlastník se s ní ale nespokojila a v červnu 2009 kvůli tomu podala žalobu. Požadovanou částku pak snížila o oněch vyplacených 181 milionů korun.

Nájemcem prostoru Výstaviště v době požáru a také tím, kdo sjednal pojistnou smlouvu, však byla společnost Incheba Praha. Přesto hlavní město tvrdí, že bylo takzvanou oprávněnou osobou, tedy tím, komu v důsledku pojistné události vznikne právo vyplacení pojistky. Pojišťovny naopak uvádí, že Praha není oprávněná požadovat pojistné.

„V pojistné smlouvě nebyl žalobce (Praha) jako oprávněná osoba uveden. Nebyl tam uveden výslovně a podle názoru zdejšího soudu nebyl uveden ani obecně, jak připouští judikatura,“ prohlásil soudce Aleš Nezdařil. Podle něho z všeobecných pojistných podmínek ani z korespondence mezi Prahou a Inchebou nevyplývá, že by bylo hlavní město oprávněnou osobou, jak se soud snažila přesvědčit právní zástupkyně Prahy Jitka Sailerová.

„To, zda je v pojistné smlouvě určena oprávněná osoba je podstatnou náležitostí smlouvy a mělo by to tam být uvedeno,“ uvedl soudce s tím, že pokud by tak stanoveno nebylo, byla by smlouva od počátku neplatná.

„Zdejší soud shledal, že žalobce neprokázal, že je oprávněnou osobou a neprokázal, že by byla nějaká oprávněná osoba v tomto případě určena,“ uvedl Nezdařil. Dodal, že obdobný nedostatek nelze napravit ani dodatečnou dohodou mezi Prahu a Inchebou, kterou strany uzavřely. Již vyplacených 181 milionů považuje soudce za dobrovolně vyplacené.

„Nezbývá nám nic jiného než se odvolat,“ řekl ČTK náměstek primátora Ivan Kabický (ODS).

Peníze z pojistného chce hlavní město použít na obnovu Průmyslového paláce. Historická budova bude dostavěna podle návrhu architekta Jakuba Ciglera a jeho studia Cigler Marani Architects a.s. Společnost připraví návrhy dostavby vyhořelého křídla, vybudování podchodu pod střední částí, ale i úpravu okolí budovy.

Stavět by se podle dřívějších vyjádření Kabického mohlo začít na začátku roku 2014, cena se odhaduje na 1,6 miliardy.

Čtěte také: Průmyslový palác shořel kvůli spěchu a nepozornosti