Po více než 13 letech, které uběhly od požáru levého křídla Průmyslového paláce, se Pražané konečně dočkají. „Zatím slýchávali pouze sliby. Nám se za tři roky podařilo tuhle obrovskou investici připravit, rozběhnout a tento dluh Pražanům začít smazávat,“ říká Pavel Vyhnánek (Praha sobě), náměstek pro oblast financí, který má areál Výstaviště Praha na starosti.

Chráněnou kulturní památku dostali na starost lidé, kteří nedávno rekonstruovali podobně cennou budovu – Národní muzeum. Na místě někdejšího levého křídla postaví v podstatě repliku doplněnou o suterénní prostory. „Pro naše fachmany je rekonstrukce této krásné stavby srdeční záležitostí. Pracovat budou pod dohledem památkářů,“ řekl Karel Volf, předseda jednatelů společnosti Metrostav DIZ, která založila konsorcium s názvem Společnost pro Průmyslový palác a sdružuje stavební firmy Avers a Syner. „Začneme přeložkami sítía přibližně za měsíc zahájíme stavební práce v prostoru levého křídla, mezitím budeme provádět průzkumy na pravém křídle,“ řekl Volf. Stavební povolení má město v rukou od léta 2019.

Práce na stavbě, která zabírá plochu přibližně jednoho hektaru, si vyžádají určitá omezení. „Zásadně se omezí průchod horní částí Výstaviště, když vystoupíte z tramvaje a půjdete dolů, budete muset palác obejít kolem plotu, jednodušší to bude Stromovkou. Veškerá staveništní doprava bude odjíždět ulicí U Výstavištěa pryč z města k Trojskému mostu, to byl náš zásadní požadavek. V počátcích bude doprava velmi intenzivní,“ přiblížil Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha. Ujistil však, že se stavební ruch nedotkne společenských akcí v dolní části areálu. Veletrhy či jiné akce se přesunou do náhradních prostor v modernizovaném Křižíkově pavilonu D.

Po dokončení palác nabídne multifunkční haly pro společenské akce, výstavnictví, veletrhy, prodejní akce, prezentace firem, kongresy nebo kulturní akce jako koncerty, představení či projekce. Vrátí se sem tradiční veletrhy typu Svět knihy, Evolution nebo Maker Faire.

Na Výstaviště vlakem

Kromě toho se v Holešovicích chystá řada dalších velkých investic, které proběhnou současně s opravou paláce. V letošním roce město vyhlásí architektonickou soutěž na úpravu prostor před Výstavištěm u fontán až k tramvajové zastávce. „Tato akce bude mít návaznost i na rekonstrukci ulic u Výstaviště a Dukelských hrdinů, které má na starosti dopravní podnik. Po rekonstrukci železniční tratě na letiště půjde dolů i viadukt, vznikne zde nová železniční zastávka Výstaviště, což je pro nás bonus navíc,“ řekl Hübl.

Požár zachvátil výstavní Průmyslový palác 16. října 2008, shořelo při něm úplně celé levé křídlo budovy. Oheň byl uhašen zhruba za hodinu a půl, škoda dosáhla přibližně miliardy korun. Za požár mohl zapnutý elektrický vařič nacházející se v jednom ze stánků vystavovatelů, na kterém byly umístěny hořlavé předměty.

Průmyslový palác v plamenech

16. října 2008
• 19:20 – první jednotka na místě
• 19:22 – velitel zásahu žádá na místo velké množství vozidel ZZS a PČR
• 19:23 – odeslány SMS všem SDH v Praze
• 19:40 – došlo ke zřícení střechy objektu
• 20:00 – požádán o výpomoc HZS Středočeského kraje
• 20:13 – z místa požáru stále intenzivně šlehají plameny
• 20:42 – dva zranění hasiči – popáleniny – jeden ošetřen na místě, druhý odvezen na ošetření do nemocnice
• 21:15 – HZS Praha svolává do zálohy své příslušníky, kteří měli volno, část z nich je v záloze na stanicích HZS a další se připravují k vystřídání svých kolegů
• 21:26 – Ve 23:00 zasedne krizový štáb hl. m. Prahy, který vyhodnotí situaci po požáru v Průmyslovém paláci na Výstavišti.
• 22:40 – některé jednotky jsou již odesílány zpět na své základny
• 23:30 – na místě probíhá stále vyšetřování příčiny vzniku požáru

17. října 2008
• 00:06 – na místě zůstávají jednotky JSDH na dohašování ohnisek
• 10:10 – probíhá došetřování za přítomnosti Policie ČR a HZS ČR18. října 2008
• 19:20 – na místě požáru bylo ukončeno vyšetřování

Zasahující jednotkyHZS hl. m. Prahy
• 9 jednotek
• 33 požárních automobilů
• 123 hasičů

Jednotky SDH
• 25 jednotek
• 36 požárních automobilů
• 152 hasičů

Zálohové jednotky
• HZS Středočeského kraje, stanice Mělník a Říčany (2 požární automobily,10 hasičů)
• zálohy HZS hl. m. Prahy (75 hasičů)

Zdroj: pozary.cz