Začátkem roku začala rekonstrukce části Průmyslového paláce, který vyhořel v roce 2008. Historická dominanta Výstaviště Praha Holešovice na opravu čekala více než 13 let z důvodu sporů o pojistce. Požár zachvátil výstavní Průmyslový palác 16. října, shořelo při něm celé levé křídlo budovy. Oheň hasiči uhasili zhruba za hodinu a půl, škoda dosáhla přibližně miliardu korun.

První půl rok oprav Průmyslového paláce. | Video: Magistrát h. m. Praha

Nyní má budova za sebou půl roku stavebních prací. Aktuálně dělníci pracují především na tepelných čerpadlech. „Jsou ideálním řešením termoregulace takových staveb, jako je Průmyslový palác. Právě dokončované vrty pro tepelná čerpadla pod levým křídlem mají průměrnou hloubku asi 140 metrů. Celkem jich bude 70, a kdybychom je všechny sečetli, dostaneme se až na hloubku nejníže položeného místa na světě, Mariánského příkopu. Tedy úctyhodných 10 kilometrů," říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který má areál Výstaviště Praha na starosti.

V zimě teplo, v létě zima

Vyřešit chlazení historických budov bývá podle Vyhnálka náročné, protože do nich není možné umístit objemná klimatizační zařízení. Protože se ale celé levé křídlo Průmyslového paláce staví od základů, je v tomto případě možné využít technologii tepelných čerpadel pro dosažení ideální teploty v této části budovy. Čerpadla v zimě čerpají ze země teplo, při čemž spotřebují jen mezi 25 až 30 procenty energie, která by byla jinak potřeba na vytápění. Chlad, který naopak ukládají do země, v letních měsících zase odčerpají a využijí k chlazení budovy. Odpadní teplo vzniklé při chlazení putuje zpět do země. Energie se díky tomu přečerpává mezi zemí a budovou, takže vzniká ekologický a úsporný koloběh.

Práce na vrtech vykonává ponorné pneumatické kladivo, které se do země rotačním způsobem zavrtává pod tlakem vzduchu 35 Barů z velkého kompresoru na nákladním autě. Následuje osazení injektážním a teplonosným potrubím a zalití termosměsí, která zajistí přenos tepla z podloží do potrubí.

Zachránit a modernizovat

Podle plánu propojí jižní a severní části Výstaviště nově vybudovaný podchod. Probíhá také řada záchranných prací na historických prvcích paláce. Dolů šla třeba malba na skle od Mikoláše Alše z pravého křídla paláce a začalo restaurování vitráží v oknech střední haly. Obří jeřáb sundal šestadvacetitunovou hodinovou věž, jejíž stav neumožňoval opravu bez demontáže. „Její umístění zpět bude taková třešnička na dortu. Nejdříve musíme opravit vše ostatní a až pak ji budeme moci vrátit na místo. Samotný hodinový strojek půjde nahoru jako poslední,“ upřesňuje Vyhnálek.

Letos Průmyslový palác čekají ještě práce na technických prvcích. Budovat se bude železobetonový suterén a před střední halou proběhne demolice části suterénu jižních přístavků. Na opravu čekají i zastaralé inženýrské sítě.

„I přes fakt, že stavba je v plném proudu a provádíme ty nejtěžší stavební operace, tak se nám od začátku daří provádět stavební práce tak, že téměř nezasahujeme do prostor mimo nejbližší okolí Průmyslového paláce. Díky tomu mohou ostatní části Výstaviště nadále sloužit svému účelu a můžou zde probíhat akce jako bylo například nedávné skautské Jamboree. Výstaviště tak je i nadále plné života,” doplňuje předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl.

Chráněnou kulturní památku dostali na starost lidé, kteří rekonstruovali podobně cennou budovu – Národní muzeum. „Pro naše fachmany je rekonstrukce této krásné stavby srdeční záležitostí. Pracovat budou pod dohledem památkářů,“ řekl Karel Volf, předseda jednatelů společnosti Metrostav DIZ.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Po dokončení palác nabídne multifunkční haly pro společenské akce, výstavnictví, veletrhy, prodejní akce, prezentace firem, kongresy nebo kulturní akce jako koncerty, představení či projekce. Vrátí se sem tradiční veletrhy typu Svět knihy, Evolution nebo Maker Faire.

Aktuální rekonstrukce v číslech
Vyhloubeno je 50 ze 70 vrtů pro tepelná čerpadla
Zhotoveno je asi 100 ze 140 pilot v základech levého křídla
Vytěženo je 23 900 m3 zeminy
Demontovaná hodinová věž váží 26 tun
Restaurováním prochází 107 700 skel vitráží, jejich celková plocha je 2 256m2
Náklady na celkovou rekonstrukci vyjdou na zhruba 2,64 miliardy korun