Uprovozu výtahů vmetropoli se na tom shodují někteří odborníci. Podle jejich odhadu je vPraze přes 20tisíc výtahů, tři čtvrtě znich je starší dvaceti let a jejich provoz je proto velmi rizikový.

Podle Václava Vaňka, který je soudním znalcem voboru výtahů a zabývá se jimi ijako inspektor ve firmě TÜV SÜD Czech, je vmetropoli rizikových zhruba 15tisíc výtahů. „Nelze říci, že by některé znich byly život ohrožující. Provoz všech výtahů, které mají odslouženo dvacet třicet let, je ale velmi rizikový,“ uvedl DeníkuVaněk.

Pražská specifika

Problémy výtahů vPraze se od ostatních vČeské republice příliš neliší. Mezi závažná nebezpečí patří například používání drátěných šachet a klecí nebo výtahů, jehož části jsou zdrátoskla, tedy silného skla, které má uvnitř síť zdrátu. Takové se dodnes vyskytují třeba na Proseku.

Včem je metropole jiná? Má více výtahů včinžovních domech než kterékoliv jiné české město. „Výtahy včinžovních domech jsou sice starší, mohou být ale méně rizikové než výtahy vpanelácích,“ domníval se Vaněk. Menší riziko podle něj představuje to, že výtahy včinžovních domech mají zděné šachty oproti klecovým či skleněným šachtám paneláků. Navíc se do nich nemontoval typ výtahů, který se po třiceti letech provozu zřítil 20.ledna vLitvínově. Tehdy praskly šrouby protiváh a došlo ke zřícení kabiny. Na druhé straně se včinžovních domech užívala dřevotříska, která byla narozdíl od těch vpanelových domech hořlavá.

Modernizaci brání cena

Podle firem, které výtahy montují a spravují, může být důvodem cena generální rekonstrukce nebo nového výtahu, jež se družstvům nebo společenstvím zdá příliš vysoká. Podle Marka Jahody ze společnosti Schindler nový výtah stojí okolo miliónu až miliónu tři sta tisíc korun. Druhým důvodem je, že lidé rizika spojená sprovozem výtahu podceňují.

Kontroly nejsou

Pokud se majitel domu starého výtahu vzdát nechce, do doby, než dojde kúrazu, mu sankce nehrozí. Dodržování údržby výtahů vdomech soukromých vlastníků totiž nikdo nekontroluje. „Pokud je výtah používán ve firmě, ověřuje dodržování předpisů Státní úřad inspekce práce. Na soukromé majitele se ale působnost dozoru nevztahuje,“ uvedl předseda Českého sdružení pro výtahovou techniku Bohuslav Kratěna. Podle něj sice mají majitelé možnost najmout si revizního technika nebo nezávislého inspektora, zda to ale skutečně udělají, nikdo nekontroluje.

Odpovědnost majitele

Zodpovědnosti se ale majitel nevyhne ve chvíli, kdy se ve výtahu někdo zraní. „Majitel je povinen zajistit, aby byl výtah vpořádku. Pokud se tak nestane, záleží na konkrétním případu. Uzranění lehčího charakteru může jít jen opřestupek, utěžších může majitel domu spáchat trestný čin ublížení na zdraví znedbalosti, kde je základní sazba dva roky odnětí svobody,“ uvedl mluvčí pražské policie Eva Miklíková.

Ktakovým situacím ale vPraze často nedochází. „Ročně evidujeme jednotlivé případy zraněných ve výtahu,“ uvedl mluvčí pražské záchranky Jiřina Ernestová.

Smrtelné zranění vmetropoli utrpěl naposledy vroce 1997muž, který otevřel ve třetím patře dveře od šachty a chtěl do něj vkročit. Kabina byl však vsuterénu a muž pád do šachty nepřežil.

Stáří výtahů vPraze ve čtyř a vícepatrových bytovýchdomech

Rok výstavby domu s výtahem Počet domů

1899316

1900 až 1919 601

1920 až 19452 217

1946 až 1960 748

1961 až 1970 1 804

1971 až 1980 2 332

1981 až 1990 2 778

1991 až 1995 834

1996 až 2001 553

nezjištěno 101

Celkem 12284

Zdroj: Sčítání lidu vroce 2001, ČSÚ