To má urychlit přípravu stavby zhruba o půl roku a první práce by mohly začít na začátku příštího roku. Podle radní Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) je zkrácené řízení v tomto případě ideální, protože proti náhradní lávce nejsou vážné výhrady.

"Zkrácené jednání znamená, že se vypouštějí některé úkony. Městská část, veřejnost i dotčené orgány státní správy mají pouze jednu příležitost se ke změně vyjádřit a připomínkování se nedělá dvoukolově," upřesnila Kolínská.

Provizorní mostek vznikne ve stopě zřícené visuté lávky. Změna územního plánu je ale potřebná, protože zhroucená konstrukce z 80. let minulého století do plánu z neznámých důvodů nebyla zanesena. Životnost nové lávky má být 15 až 30 let a cena kolem 60 milionů. Svůj účel ale stavba splní dříve. Během několika příštích let chce Praha postavit v lokalitě dlouhodobou náhradu, na kterou vypíše příští rok architektonickou soutěž. "Ta provizorní bude bez ní. Před měsícem jsme přitom vyhlásili soutěž na projektanta pro její umístění," doplnil náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Náhlý kolaps trojské lávky si začátkem loňského prosince vyžádal čtyři raněné, z toho dva těžce. Neštěstí podle odborníků způsobila koroze ocelové výztuže. Pokračuje ale vyšetřování detailních příčin a také kriminální odpovědnosti. Těsně před koncem roku nasadilo město mezi Trojou a ostrovem přívoz.

Radní také schválili záměr veřejné zakázky na stavbu nové lávky pro pěší a cyklisty mezi Radotínem a oblastí Zbraslavi. Celkem 170 metrů dlouhý most má nahradit ten stávající, který je ve špatném technickém stavu. Nová konstrukce je navržena jako visutí předpjatý betonový pás uložený na pilířích tvaru Y. Praha počítá v tomto případě s náklady ve výši 62 milionů korun. Stará lávka přitom zůstane po dobu výstavby té nové v provozu.