„Podíváme se, jestli nemáme v archivu nějaké plánky. Pokud tam budou, tak podle nich rozhodneme, co budeme dělat – zda to zasypeme, nebo to budeme nějak zpevňovat. Jestli tam plánky nebudou, domluvíme se s jeskyňáři, aby se podívali dovnitř kamerou a zjistili, co tam dál je,“ uvedla Radiožurnálu Věra Joudová, vedoucí stavebního odboru na Praze 14.

Nejde o protiatomový kryt

Objekt, jehož strop se propadl včera, se nachází v sousedství školního hřiště. Výuku by to ale ohrozit nemělo. Dnes hasiči na sociálních sítích uvedli, že se nejedná o protiatomový kryt.

„Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy uvedl, že nikdy neměl v evidenci krytů výše uvedený prostor, který nemá parametry stále tlakově odolného krytu,“ uvedli hasiči na sociálních sítích.

Stavba není v mapách 

Místo dnes budou zkoumat bánští záchranáři společně se zástupci magistrátu a městské části. „Dnes na místo dorazili baňští záchranáři a zástupci magistrátů. Na základě průzkumu, který zde odborníci provedou, připravíme návrh řešení situace. Zároveň proběhne průzkum celého pozemku školy, aby byly vyloučeno jakékoliv riziko propadu na jiném místě,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.  „Kdy budou výsledky šetření, není v tuto chvíli jasné," uvedla médiím Veronika Berná, mluvčí Prahy 14. K čemu objekt sloužil tedy zatím není jasné. 

V místě stavby ani v jejím okolí nejsou zakresleny inženýrské sítě a v mapách není zanesena ani sama stavba. „Patrny jsou na místě zbytky podzemní stavby. Statika přilehlé školy nebyla narušena," doplnila Berná.