Vášnivá debata se v úterýrozpoutala na jednání zastupitelstva Prahy 1. Zastupitelé měli schválit návrh rady na pronájem Malostranské besedy společnosti 2media.cz. Podmínky smlouvy však narazily na tvrdý odpor.

„Chceme divákům nabídnout skromné, autorské divadlo,“ představil své záměry hned v úvodu diskuse Jaroslav Dušek, který měl spolu se svojí manželkou Ivetou Duškovou zodpovídat za divadelní produkci ve zrekonstruované Malostranské besedě. Dušek dále dodal, že by při přípravě programu chtěl spolupracovat například s Federací rodičů neslyšících dětí a s mentálně či tělesně postiženými herci.

Besedapro lidi…

„Chystáme se zřídit restauraci v přízemí, internetovou kavárnu a pivnici ve sklepě. V restauraci by plzeňské pivo mělo stát 42 korun, v pivnici 35 korun,“ vyložil své plány Martin Pánek, zástupce gastroprovozovny, která měla být v Malostranské besedě zřízena.

Zatímco s plánovaným kulturním programem většina zastupitelů souhlasila, protesty vzbudila právě gastronomická zařízení. „Po obyvatele Malé Strany představovala Malostranská beseda vždy centrum kulturního života. Ze zkušeností však víme, že se gastroprovozovny v podobných lokalitách cenově orientují spíše na zahraniční turisty. Prostory Malostranské besedy by tak byly pro život obce zabity,“ nechal se například slyšet Martin Mejstřík (SNK ED).

… nebo jako investice?

Trnem v oku bylo zastupitelům také nízké nájemné, a to především s ohledem na gastroprovozovnu, z jejíhož provozu by podle dohody rady se společností 2media měla být částečně dotována i kulturní produkce Malostranské besedy.

„Pronajmout takto rozsáhlý prostor v centru za 105 tisíc korun měsíčně bezprostředně poté, co bylo do její rekonstrukce investováno přes 200 milionů, mi připadá nesmyslné,“ namítala například Karolína Peake (bez politické příslušnosti).

„Jednoduchým výpočtem zjistíme, že se taková investice vrátí až za 160 let. Navrhuji oddělit gastroprovoz od kultury a pronajímat ho komerčně,“ navrhla Kateřina Klasnová (Věci veřejné).

Dalším návrhem bylo provozovat veškeré služby v objektu v rámci městské části.

Dušek: Zjistěte si, jak funguje divadlo

Po téměř čtyřhodinovém jednání byl odhlasován tento výsledek: návrh rady na pronájem Malostranské besedy se v této podobě zamítá.

„Jednání probíhá už rok a půl a vše si vyžádalo množství příprav. Neustálé průtahy a handrkování ve mně vyvolávají dojem, že si zastupitelstvo neváží lidské práce. Pokud mají někteří zastupitelé dojem, že je nájemné nízké, měli by si někde zjistit, jak takový provoz divadla funguje a kolik stojí,“ pronesl na závěr jednání vyčítavě Dušek.

Otazník nad dalším jednáním

„Nemám z toho dobrý pocit. Pana Duška znám a vážím si ho, ale jeho reakce myslím nebyla šťastná – on byl přece na jednání proto, aby nás jako zastupitele přesvědčil, že máme návrh schválit, což se mu nepodařilo. Stejně jako nám navrhuje, abychom se poučili o tom, jak funguje divadlo, mohl by se on přiučit něco o fungování zastupitelstva,“ vyjádřil se po jednání Martin Mejstřík (bez politické příslušnosti).

Mejstřík však vzápětí dodal, že navrhovaný kulturní program považuje za velice zdařilý a doufá v další jednání.

Návrat k někdejší zašlé slávě

Malostranská beseda je jedním z nejdůležitějších domů ve vlastnictví první městské části. Náročná rekonstrukce, která byla započata v květnu roku 2006, měla vyřešit hygienické, technické a bezpečnostní nedostatky, kterými stavba trpěla.

Oprava budovy měla být podle původního plánu dokončena již v roce 2007. V průběhu oprav se však vyskytly problémy, kvůli kterým byl závěr přestavby přesunut až na rok 2009. Restaurátoři například odkryli malované stropy, hrázděné zdivo a další zajímavé architektonické a historické prvky, se kterými se musí nakládat s velkou obezřetností.

Ukázalo se také, že předpokládaná devastace krovů je na mnohem vyšší úrovni, než se původně předpokládalo.

Rekonstruovaná Malostranská beseda bude mít navíc opět původní věže. Někdejší renesanční věže budova získala v 17. století, kdy měly zdůrazňovat význam objektu. Odstraněny byly v roce 1828. Na budovu se tak vracejí téměř po dvou stoletích. Práce, související s jejich osazením, probíhají od letošního července.

Po rekonstrukci by měla Malostranská beseda sloužit jako multikulturní centrum. O přesném charakteru smlouvy mezi městskou částí a případným nájemcem budovy se stále jedná.

Malostranská beseda v datech

1478 Obec zakoupila zpustlý dům a nechala na jeho místě postavit novou radnici.

1575 Na radnici se sešli představitelé stavovské protihabsburské opozice k jednání o společném postupu. Političtí a ideologičtí vůdci se zde dohodli na textu takzvané České konfese.

1630 Budova byla přestavěna do současné podoby.

1784 Pražská města byla spojena v jeden správní celek, budova tak přestala sloužit jako radnice.

1868 Vznikla Malostranská beseda, která od té doby sloužila jako komunitní centrum s pestrou škálou kulturních aktivit.

2006 Byla započata rozsáhlá rekonstrukce budovy.

2008 Na Malostranskou besedu byly po dvou stech letech instalovány původní věže.

2009 Na tento rok je naplánované dokončení rekonstrukce.

JAN VÁVRA