Starosta „čtyřky" Pavel Caldr zaslal dopis adresovaný Ing. M. Fiľovi, předsedovi představenstva spol. Eco-Investment. Zdvořile v něm mimo jiné společnost žádá, aby učinila vstřícný krok a koupaliště zprovoznila. Odpovědí bylo, že prostor koupaliště se mezitím proměnil ve skladiště odpadků a navíc není k dispozici ani kvalifikovaný personál nutný k zahájení provozu.

Odkup areálu? Za dvojnásobek ceny

Krom jiného i opětná připomínka společnosti, že je stále připravena jednat, avšak až po změně územního plánu, která by umožnila jak rekonstrukci koupaliště, tak i „dílčí" rezidenční výstavbu. Okamžité řešení společnost Eco-Investment taky nabízí město si může areál koupaliště odkoupit zpátky. Ovšem za dvojnásobek kupní ceny, což by údajně představovalo zhruba 50 milionů korun.

Společnost se odvolává na „udržovací" investice, které do zchátralého areálu prý investovala. Podle Ireny Malátové ze sdružení S.O.S společnost uhradila pouze prořezání stromů, kdy pád větví mohl ohrozit zdraví nebo dokonce život návštěvníků, za což by nesla trestně právní odpovědnost.

„Pokud Eco-Investment investoval do provozu koupaliště značné prostředky, ať to doloží," poznamenala Malátová s tím, že obyvatelé žijící v blízkosti areálu nezaznamenali žádný pohyb nákladních aut nebo jiných technických aktivit. A tak čas stále běží, věci se nehýbou kupředu a koupaliště nadále chátrá. Jistý je přesto jeden fakt ani letos se obyvatelé Lhotky či Modřan na koupališti nesejdou.

S.O.S. Lhotka to nevzdává

Na vině přitom není jen počasí. Na neřešení se rovněž podílí i další skutečnost magistrát, který by měl mít ve věci rozhodující slovo, měl v nedávné době jiné starosti spojené s mocenským bojem. Začne se tedy nanovo, až se ustanoví příslušné kompetence. To už bude zřejmě podzim a problém koupaliště vzhledem k ročnímu období opět nebude aktuální.

S tím se ale Irena Malátová ze sdružení S.O.S. Lhotka nehodlá smířit a snaží se využívat všech zákonných možností. Sdružení psalo i majiteli pozemku, avšak bezúspěšně. Připomínkovalo zadání Metropolitního plánu a nevynechalo téměř žádné jednání zastupitelstva Prahy 4. „To abychom problém udrželi v paměti zastupitelů a radních. Jak se na něco přestane tlačit, usne to," doplnila Malátová. Zmíněné koupaliště je sice na území Prahy 4, ale katastrální hranice se dotýká i Prahy 12. Právě z této městské části, potažmo z Modřan, tamní obyvatelé areál hojně navštěvovali. Podporu ve snaze neutěšenou situaci změnit vyjadřuje i místostarostka Eva Karolina Tylová. „Osud areálu nám není lhostejný a uděláme vše, co bude v našich možnostech," dodala místostarostka.

Snad nedojde na slova zastupitele Prahy 4 Josefa Vlčka, který upozorňuje na nebezpečí, že developer nechá areál záměrně chátrat. Bez nutné údržby bude brzy areál zarostlý, objekt šaten se začne rozpadat a může se navíc stát i příbytkem problémových osob.

Nakonec mnoho občanů začne samo lobovat za změnu územního plánu, hlavně aby se s areálem něco stalo. Zastupitel Vlček však dále navrhuje, že nejlepší řešení se jeví odkoupení areálu městem a jeho následné pronajímání vybranému soukromému subjektu, který zajistí vlastní provoz koupaliště.

Divoké odhady naznačují, že developer nakonec za odkup dvojnásobek ceny dostane, město coby staronový majitel nebude mít dost peněz na renovaci areálu, který se mezitím promění v neprostupnou džungli. Obyvatelé Lhotky i Modřan o něj ztratí zájem úplně a děj se co děj.