„Podle neověřených, ale stále opakovaných informací, je voda do jezírka vedená z vojenského objektu v lomu výše v údolí. Vojáci ale kvůli utajení nejsou ochotni cokoliv bližšího sdělovat. Jednou z variant je udělat nové napouštěcí vedení z potoka,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman, podle kterého bude výsledek prohlídky jasný v nejbližších dnech. 

Na neutěšený stav jezírka upozorňuje dlouhodobě a systematicky na svém webu Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. Ta také dosud kritizovala za údajnou nečinnost správce nádrže, kterým je právě magistrát. Okřehek neboli žabinec je prakticky trvalým obyvatelem jezírka od jara 2018. Podle Společnosti pro ochranu údolí za to nemůže jen sucho, ale i minulé zásahy do napájecích přítoků.

Žabinec stále vítězí

 „Poslední kapkou byl neodborný zásah do vyrovnávacích nádrží v lednu 2016, aby jezírko nepřetékalo a přístupová cesta k němu byla volná. Bohužel, tímto zásahem hladina klesla hluboko pod normál a přítok, který původně zajišťoval samočištění celého jezírka, začal bez využití odtékat rovnou do Dalejského potoka,“ píše na webu spolek, podle kterého v kombinaci se suchem vznikly v jezírku ideální podmínky pro nechtěné vodní rostliny – voda přestala cirkulovat a přibylo dusíkatých látek. 
Ekologický kolaps měla umocnit úprava Prokopského potoka pod Novou Vsí.

„Několik týdnů byl Prokopský potok jedno velké kaliště. Filtry nad jezírkem dokázaly tekoucí kaly odfiltrovat, nikoliv však zvýšené množství dusíkatých látek, které právě řasám a okřehku prospěly,“ tvrdí Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí.

Poslední zápis na jeho webu je z letošního 18. července. „Troška vody přitéká, hladina však stále hluboko pod normálem, okřehek má dostatek dusíkatých látek, aby se množil, místo aby zanikl,“ komentuje situaci zápis k uvedenému datu.