O dva roky později se pražský magistrát podle věstníku veřejných zakázek chystá Marku Blankovi, který je spolu s Petrem Tejem autorem vítězného návrhu, za projekt k výstavbě přemostění Vltavy pro pěší a cyklisty zaplatit 24,75 milionu korun. Kdy přesně začne stavba lávky a na kolik vyjde, však zatím není jasné.

Soutěž na lávku spojující sedmou a osmou městskou část byla vypsána radnicí Prahy 7 už v roce 1999, avšak projekt profesorky Aleny Šrámkové doslova spláchly ničivé povodně o tři roky později a plán se stal nerealizovatelným. Magistrát se i kvůli plánům na revitalizaci ostrova Štvanice rozhodl v minulém volebním období vybrat nový návrh. Od roku 2015 vozí mezi Holešovicemi a Karlínem lidi přívoz s názvem HolKa.

„Nová lávka by měla poskytnout komfortní a jednoduchý přístup. Nejdůležitějšími limity jejího návrhu jsou požadavky protipovodňové ochrany, správce toku a vodní cesty, charakteristická urbanistická situace na obou březích a požadavky na bezbariérové řešení nástupů na lávku,“ psal IPR Praha ohledně soutěžních podmínek.

Podle poroty nejlépe vyhověl právě Blankův projekt. Architekt, jenž se podílel třeba i na projektu nového mostu v Litvínově nebo lávky přes řeku Lubinu v Příboře, teď vyhrál i výběrové řízení. Hlavnímu městu dodá veškerou dokumentaci, kterou bude potřebovat pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Rovněž dodá dokumentaci pro samotnou stavbu a zajistí autorský dozor při výstavbě.

Na holešovickém břehu Vltavy bude v souladu s dlouhodobým územním plánem nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře. Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.