Vystoupají rovněž na ochoz věže, dostavěné v roce 1456, odkud je překrásná vyhlídka na stověžatou matičku Prahu. Z výšky sedmdesáti metrů však není výhled pouze na domy, dvory a věžičky Nového Města, ale až na Pražský hrad. Dozvědí se mnoho zajímavostí z historie této pražské památky.

„Všechna dějinná období radnice zůstala v jejích zdech navěky otištěná a zanechala stopy svědectví zvláště ve vnitřních prostorách budovy, které vás oslní svou rozmanitostí. Na chvíli se zastavíte v prostoru Velkého sálu, z jehož oken byli kdysi vyhozeni konšelé, projdete gotickou sloupovou síní – Mázhausem a posedíte v Konšelském salonku s původním dřevěným malovaným stropem," říká ředitel radnice Albert Kubišta.

„Na okamžik nahlédnete i do ponuré temné Šatlavy a pokocháte se pohledem do původně gotické kaple, později zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie a patronu české země sv. Václavovi a dále pak přestavěné v barokním stylu,“ dodává.

„Dozvíte se, k čemu dříve sloužila kaple, co je etalon a palindrom a kde je vytesán, kam byl zasazen český loket a kde se nachází. Poslechnete si, jakou funkci plnila věž od 15. století, kdo byl na radnici souzen, co se odehrávalo v šatlavě, a zdali v prostorách radnice straší. Či jak to bylo, když památka vyhořela a kdy ji zasáhl blesk. Také zjistíte, co má radnice společného s legendárním loupežníkem Václavem Babinským, s Janem Sladkým – Kozinou, Aloisem Rašínem či s Miladou Horákovou," prozrazuje průvodkyně Viktorie Králová.

Pro velký zájem a kvůli omezenému počtu účastníků je nutné si předem na prohlídku rezervovat místo raději s větším předstihem, nejméně tři pracovní dny předem. První prohlídka se uskuteční 16. června od 17.30 hodin, další 28. června, ta už stejně jako všechny následující začíná při západu slunce. Vstupné je jednotné 100 Kč (prohlídka pro 1 osobu + jedno dítě do 15 let je bez poplatku). Komentované prohlídky je možno individuálně dohodnout i pro školy a větší skupiny osob.