V čem jsou vlastně stavby Josipa Plečnika tak unikátní?

Josip Plečnik je jedním z nejpozoruhodnějších umělců, kteří kdy působili na našem území. V době, kdy většina architektů usilovala o moderní výraz a „funkcionálně" čistý tvar, nechtěl se vzdát tradiční architektonické symboliky. Při navrhování nebral ohled na panující módy, nýbrž hledal nadčasová řešení.

Proč si Slovinsko vybralo do společné nominace právě kostel na Vinohradech?

Vinohradský chrám je Plečnikovým klíčovým dílem a vedle úprav Pražského hradu patří k tomu nejcennějšímu, co během svého života vytvořil. Ze slovinské strany je to také taktická úvaha nadnárodní nominace mají při posuzování lepší vyhlídky na úspěch.

Má šanci v ní obstát?

Velmi bych si to přál. Ale zápis na seznam UNESCO je svého druhu hitparádou, kde vedle věcných důvodů hrají roli různé politické okolnosti. Takže uvidíme.

Slovinský architekt byl zároveň i hradním architektem T. G. Masaryka. Proč si Masaryk vybral právě jeho?

Plečnik se po vzniku samostatného Československa těšil pověsti nejvýznamnějšího slovanského architekta. Pro úlohu hradního architekta se hodil víc než kdokoliv jiný měl pokoru vůči odkazu předků, ale také odvahu vnést do historického organismu něco radikálně nového.

Jaký měl vztah k Praze?

Profesura na Uměleckoprůmyslové škole zbavila Plečnika existenčních starostí a později mu úloha hradního architekta přinesla výzvy, jaké nezískal ani ve Vídni, ani v Lublani. V Praze se ale cítil i dost osamělý.

Byly stavby, které chtěl v Praze postavit, ale nakonec zůstaly jen na papíře?

Plečnik chtěl propojit Pražský hrad s městem. Nejvíc mu záleželo na tom, aby prezidentské sídlo získalo monumentální vstup ze severní strany. Tento odvážný projekt ale nebyl pro odpor českých architektů a památkářů uskutečněn.