Komu je určen výnos ze „psích kasiček“, je zřejmé z bílého postroje: jde o slepeckého psa a někde také doplňující text uvádí, že jde o sbírku prostředků na výcvik vodicích psů pro nevidomé. „Je to pravda, ale všechny prostředky z té sbírky nejdou jen nám, jsou také určeny na další potřeby SONS,“ řekla Deníku Hana Jasenovcová ze střediska výcviku vodicích psů patřícího pod Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR (SONS).

Výroční zpráva SONS uvádí, že za loňský rok „psí výběrčí“ shromáždili v celé republice přes 2,2 milionu korun. Na první pohled značná částka, ale jakou roli hraje v rozpočtu SONS?

„Jde o nezanedbatelný a velmi vítaný příspěvek pro naši organizaci. Sbírka probíhá na základě povolení magistrátu a to kontinuálně již od roku 2007. Část získaných prostředků jde skutečně na výcvik vodicích psů, respektive na provoz střediska výcviku. Například na výcvik psa je státní příspěvek, ale údržbu a opravy střediska už musíme hradit ze svého. Jde o tzv. vícezdrojové financování,“ říká prezident SONS Josef Stiborský.

Na údržbu a pomůcky

„Ty peníze jdou například na výuku práce s počítačem, na knihovnu digitálních dokumentů, na nákup různých kompenzačních pomůcek atd. Ale hlavní je možnost získávání informací, kde je internet nenahraditelný. Ne každý s ním dokáže pracovat, ale kdo to zvládá, tím získává nové obzory,“ řekl Stiborský.

Kasičky vybírají jednou až dvakrát ročně pověření pracovníci SONS vždy za účasti zástupce místního úřadu. Někdy se v nich najdou i neplatné mince, třeba i knoflíky, ale tak už tomu v našich krajích bývá i u jiných příležitostí.

Na podobných místech jako se psy se můžeme v Praze setkat i s klasickými pokladničkami z průhledného plastu. Ty patří Nadaci Jedličkova ústavu a prostředky z nich jsou určeny především na integraci osob s postižením do běžného života a na zabránění sociální izolaci postižených lidí.

Tyto kasičky sice nelákají dárce svým vzhledem – jako psi – ale přesto se plní: Jedličkův ústav zná snad každý Pražan a nejeden z nich neváhá přispět na dobrou věc. Jen se zdá poněkud netaktické mít dvě sbírkové kasičky na jednom místě vedle sebe.