Karlovo náměstí je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství metropole. Proto se město rozhodlo vypsat na jeho celkovou rekonstrukci řízení se soutěžním dialogem. To spočívá v tom, že všichni účastníci řízení jsou do hledání řešení zapojeni už od začátku. „Zvolenou metodu „řízení se soutěžním dialogem“ je výhodné použít ve chvíli, kdy v zadání je velké množství protichůdných požadavků a názorů od zainteresovaných zájmových skupin a i vlastní zadání není přesně definováno,“ uvádí  Štěpán Toman, Ting Architects.

Co je cílem soutěžního dialogu? 

„Samotný proces většinou probíhá tak, že týmy a investor částečně spolupracují a částečně pracují samostatně. Problematickým bodem je nutnost omezení teamů (5-6) a tím pádem nutná selekce. Do první fáze výběru základního portfolia týmů jsou požadavky stanoveny na základní parametry (většinou autorizace pro dané profese nebo určitá délka praxe členů týmu). Výběr týmů do vlastního procesu soutěžního dialogu se odehrává většinou na základě portfolií a profesních profilů týmů,“ doplňuje Toman.  Cílem soutěžního dialogu je tedy upřesnění zadání a přinést návrhy řešení.

Předmět zakázky je možné rozčlenit do několika okruhů. Je to např. aktualizace celkové koncepce Karlova náměstí. V tomto případě jde o dobré začlenění parku do celého náměstí či prověření vhodnosti a umístění podzemního parkování v jihovýchodní části náměstí. Dalším okruhem je pak zpracování návrhu revitalizace parku na Karlově náměstí, dále pak zpracovávání všech fází projektové dokumentace stavby revitalizace Karlova náměstí a konečně zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru revitalizace.

„Karlovo náměstí je velmi složitý prostor, hlavně v požadavcích jednotlivých zainteresovaných skupin. Město by chtělo příjemný a kvalitní městský prostor. Lidé zodpovědní za dopravu potřebují dostatečný dopravní průjezd a památkáři by chtěli co nejvíce ze stávajícího stavu. Zainteresovaných skupin je samozřejmě daleko více,“ říká Toman.