Celkové náklady na opravu někdejší jezuitské koleje a dostavby depozitáře dosáhnou 1,886 miliardy. Akce dosud stála 600 milionů korun. Jen archeologický výzkum a restaurátorské práce stály téměř 130 milionů korun a podle dřívějších informací vedení knihovny tyto činnosti způsobily skluz proti původnímu harmonogramu rok a půl. Během letošního roku se dvakrát měnil ředitel NK. Herman v úterý po setkání se současným ředitelem Petrem Kroupou uvedl, že „situace v knihovně je stabilizovaná" v personální oblasti.

Končící druhá etapa oprav se týká zejména nejstarší části Klementina. Ještě letos má ministerstvo kultury zadat zakázku na poslední etapu, její předpokládaná hodnota je 790 milionů korun bez DPH, celkem tedy 956 milionů korun.

V září NK představí novou studii provozně dispozičního řešení svého sídla. Vítěz výběrového řízení, ateliér Architekti Hrůša & spol., má za úkol zpracovat novou studii s ohledem na sloučení třetí, čtvrté a páté etapy rekonstrukce areálu.

Dokončení bude v roce 2018

Oprava Klementina měla původně skončit v roce 2016, podle současných plánů to bude v roce 2018. Projekty pro rekonstrukci se měnily, protože vznikaly ještě v době, kdy se počítalo s novou stavbou pro knihovnu. Po odporu politiků od ní NK ustoupila a prostorové problémy řeší dostavbami centrálního depozitáře v Hostivaři. Upustilo se i od podzemního depozitáře plánovaného ještě před dvěma lety v areálu Klementina – s odkazem na památkáře, kteří prý i vzhledem k nečekaným nálezům požadují méně zásahů do podzemí. I to řeší nová provozně dispoziční studie.

NK spravuje více než sedm milionů svazků knih, roční růst je přibližně 100.000 svazků. Ze svých plánů Kroupa uvedl obnovu poradního sboru generálního ředitele pro rozvoj knihovny a postavení instituce v české společnosti a ve světě. Mezi nejvýznamnější plánované kulturní akce patří výstava, která představí arménskou kulturu, historii a písemnictví.

Čtěte také: Opravy Klementina mají rok a půl skluz kvůli nečekaným nálezům