Příchozí vždy čekají komentované prohlídky jindy nedostupných památek v nezvyklou dobu, koncerty, divadelní představení, výstavy či workshopy. Lidé se mohou podívat do sakristií, klášterních zahrad, zvonic a krypt, vystoupat do věží nebo si zkusit zahrát na varhany.

Nikodémova noc má kratší tradici

Noc kostelů se v Česku koná na základě inspirace ze zahraničí. Jen o čtyři roky kratší tradici má v Česku další projekt - Nikodémova noc. Ta vybízí k niternému prožitku osobního setkání s Ježíšem - pod rouškou noci jako kdysi Nikodém.

Projekt vznikl u kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě jako iniciativa pro Rok víry a rozšířil se do mnoha kostelů. V současné době se Nikodémova noc koná skoro na třiceti místech po celé České republice, na několika místech na Slovensku, v Polsku a také v kostele San Salvatore in Onda v Římě.

Nikodéma popisuje bible jako vysoce postaveného židovského učence, farizeje, který však nebyl Ježíšovým odpůrcem, ale snažil se pochopit jeho učení. Traduje se, že přišel za Ježíšem v noci, tedy v tichosti a potmě a kladl mu otázky. Nikodémova noc chce věřícím nabídnout podobnou možnost - ve tmě a tichu přijít do kostela a v klidu rozjímat a projevovat úctu Ježíši Kristu.

„Ve shonu naší doby jsme ohroženi neschopností se zastavit a z určitého odstupu se podívat na důležité věci našeho života. Být stále „v pohotovosti'" je pro nás však náročné a vede k únavě, vyčerpanosti a tendenci řešit jen to, co je bezprostředně a neodkladně nutné. Toužíme si odpočinout, odreagovat se, zabavit se něčím jiným. Přemýšlení o základních a hlubších věcech svého života i života blízkých odkládáme na později a později, až do neurčité budoucnosti," uvádí k důvodům pořádání Nikodémovy noci na webu brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle.

Připomíná Nikodéma jako toho, kdo před 2 tisíci lety také prožíval nevyřešené věci svého života. „Na to, co jej trápilo a na co hledal odpovědi, potřeboval někoho, komu by mohl důvěřovat, a také tmu noci, aby každý neviděl kam a za kým jde. Pro Nikodémy dnešních časů je nabízeno setkání s týmž Ježíšem," uvedl biskup.