Váhal jste funkci přijmout i s ohledem na její náročnost a citlivost?
Šli jsme do voleb proto, že chceme Prahu zlepšit. Před odpovědností tedy neuhýbáme.

Počítáte s tím, že vás část veřejnosti může vnímat hlavně jako aktivistu, který zachraňoval Libeňský most?
Pokusím se toto zcela mylné vnímání rozptýlit. Vystudoval jsem strojní inženýrství u nás a ve Francii. Součástí toho jsou nejen oblasti týkající se například konstrukce kolejových vozidel a autobusů, ale také statiky dopravních staveb. Několik let jsem se též zabýval znečištěním ovzduší, které s problematikou dopravy obzvláště v Praze úzce souvisí. Po odborné stránce jsem tedy připraven.

Považujete se za racionálního člověka, který uvažuje pragmaticky i manažersky?
O tom, že mou podstatou je manažerské a pragmatické chování, svědčí fakt, že vedu tým lidí, který po celém světě zařizuje odvozy jaderných materiálů. Působíme i v rizikových oblastech, takže problémy rozhodně řešit umím. Kromě toho se problematikou dopravy v Praze zabývám dlouhodobě. Vše začalo Libeňským mostem, ale od té doby řeším spoustu dalších věcí od problematiky řízení křižovatek po Městský okruh a aktivně spolupracuji například s TSK i s IPR. Rozhodně tedy nejsem aktivista, ale člověk, který chce pražské dopravě systémově pomoci.

KDO JE ADAM SCHEINHERR?
Narodil se v roce 1987 v Bezdědovicích u Blatné. Je absolvent strakonického gymnázia. Pracuje v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, kde má na starosti převoz jaderného odpadu po světě. V roce 2015 založil iniciativu Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat. Věnuje se také boji proti zapomenutí historického útlaku nacistické a následně komunistické totalitní ideologie.

Zkuste prosím pojmenovat pět největších problémů, které dnes vidíte v pražské dopravě.
Fakt, že do města jezdí příliš aut, která by zde být nemusela. Samotným řidičům by se ulevilo, kdyby mohli Prahu objet. Podinvestovaná současná infrastruktura. Všem nám to zkomplikuje život, ale rekonstrukce budou muset v následujících čtyřech letech být všedností. Je to nutné udělat pro dalších několik desetiletí. Nedostatečně synchronizované světelné křižovatky, a tedy málo plynulá doprava. Podinvestovaná MHD, málo řidičů, desítky let staré tramvaje a autobusy, do nichž staří lidé nemohou pořádně nastoupit a v létě se v nich pečeme, chybějící tramvajové tratě a metro D. Budování dopravních staveb salámovou metodou a bez jasné koncepce, aby systém již po částech fungoval a postupně vytvářel jasný celek.

Velmi rozdílné názory se současným vedením máte u Libeňského mostu. Technická správa komunikací prosazuje jeho zbourání. Jak chcete tento střet řešit?
Naše koalice se jasně shodla, že Libeňský most bourat nebudeme. Vedení TSK má sice jiný pohled, ale u mostařů má naopak rekonstrukce podporu. Nový most musí být naopak postaven mezi Podolím a Smíchovem, jde o takzvaný Dvorecký most.

V programu mluvíte o zavedení autobusů na magistrálu. Neobáváte se, že vzhledem k provozu na ní bude složité dodržovat jízdní doby?
Chceme prověřit možnosti zavedení nových linek, ty ale musí být spolehlivé a efektivní, proto se musí nejdříve zjistit možnosti provozu. Mohly by jezdit například od P+R parkovišť či mezi Holešovicemi a Nemocnicí Na Bulovce.

Velkým tématem v Praze je parkování. Jak ho chcete řešit? Čeká současný systém změna, nebo to necháte na městských částech?
Prioritou je vybudování P+R parkovišť, aby Středočeši nezabírali místa Pražanům. Celý systém parkování se pak bude muset aktualizovat a dále rozšiřovat do dalších městských částí. Jak bude systém vypadat, ale oznámíme až po dohodě v koalici.

Jak chcete využít Vltavu pro dopravu? Lze specifikovat plány na vodní tramvaje?
Rádi bychom udělali pilotní projekt. Jednoduše řečeno, necháme jednu vodní tramvaj nějakou dobu jezdit a uvidíme, jak ji Pražané budou využívat. Evropská velkoměsta, která mají řeku, ji běžně využívají pro dopravu svých obyvatel. Praha je v tomto výjimkou a řeka slouží téměř výhradně jako atrakce pro turisty. To je velká škoda.

Budete podporovat stávající plány na kolejové napojení Letiště Václava Havla, nebo budete řešit opět prodloužení metra či tramvaje na letiště?
Nemyslíme si, že je nutné utratit peníze Pražanů za drahé metro. Většina metropolí svá letiště obsluhuje příměstskou železnicí, a to je také směr, kterým půjdeme.

Jaké plány máte s metrem D, počítáte s původním trasováním?
U metra D příliš variant není, nepředpokládám, že by došlo k nějakým zásadním změnám.