Letošní příprava bude spočívat hlavně v instalaci provizorní mostní konstrukce na poslední koleji u sedmého nástupiště, kterou budou následně dělníci podkopávat. Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše jde především o to, aby provoz na nádraží nemusel být omezen dlouhou výlukou.

Vlaky tak u sedmého nástupiště budou jezdit po dočasném mostku. Zároveň bude třeba přeložit kolej, která dnes slouží jako terminál autovlaků.

Tunel má být hotov v roce 2020

Hlavní část prací pak vypukne příští rok, SŽDC aktuálně hledá stavební firmu. Termín uzavírky přihlášek je 1. srpna, ještě před koncem roku by měla být uzavřena smlouva a předáno stavenistě. Samotný tunel na Žižkov by mohl být hotov o rok později.

Generální oprava tří posledních nástupišť včetně nového zastřešení je součástí zakázky, ale bude následovat až jako další etapa. Na nástupištích by se mělo začít pracovat v roce 2024.

Podchod umožní rozšířit nástupiště

„Součástí zakázky je také rekonstrukce eskalátorů na pátém až sedmém nástupišti pro obousměrný provoz,“ uvedl Illiaš. Předpokládané náklady na podchod a nástupiště činí 856 milionů korun. Plány přitom nabraly zpoždění. Ještě na podzim roku 2017 SŽDC plánovala zahájení stavby letos v dubnu.

Podchody mají umožnit bezpečnou cestu mezi Žižkovem, hlavním nádražím a Vrchlického sady. Řada lidí si dosud cestu zkracuje přes kolejiště. Prodloužení podchodu bude řešeno tak, aby bylo možné v budoucnu rozšířit nádraží o další ostrovní nástupiště.

SŽDC podle původních informací naopak upustila od plánů propojit nádraží s Vinohrady lávkou podél Legerovy ulice a nad portály Vinohradských tunelů. Posléze však zaslala vyjádření, ze kterého vyplývá, že vše je jinak.

Lávka možná bude

Aktuálně je zpracován technický návrh řešení ocelové lávky pro pěší vedoucí podél Legerovy ulice, která zajistí požadované propojení Městské části Praha 2 s hlavním nádražím. Návrh technického řešení vychází z konzultací se zástupci odboru památkové péče, kteří specifikovali podmínky, za kterých je možné toto řešení schválit.

"V srpnu bychom chtěli navržené a upravené technické řešení projednat se zástupci dotčených odborů památkové péče, Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy a Městské části Praha 2 a pokud navržené řešení odsouhlasí, pak dopracujeme dokumentaci pro stavební povolení a zajistíme projednání stavby s předpokladem zahájení její realizace v první polovině příštího roku." uvedla SŽDC.

V rámci schváleného záměru projektu jde o samostatnou etapu, která není nijak závislá na části stavby týkající se prodloužení podchodů a rekonstrukcí nástupišť a je možno ji realizovat nezávisle. Navrhované řešení lávky bude umístěno směrem ke kolejišti před stávající opěrnou zídku, která odděluje portály vinohradských tunelů od Legerovy/Wilsonovy třídy. Počítá se, že bude sloužit pouze pro pěší.