Někteří studenti středních škol nebyli ve svých odpovědích spokojení s dostupnými granty a měli pocit, že Praha dost neinvestuje do školství.

Podle Martina Vodičky, poradce primátorky, však Praha investuje dost, ale ne vždy si toho studenti všimnou. Například bylo postaveno sportovní hřiště ZŠ Na Smetance v ceně 16 milionů korun a byla dokončena rekonstrukce několika dalších hřišť. Stavbaři také vybudovali vzdělávací a komunitní centrum ZŠ a MŠ Záhorského v ceně 42 milionů korun

„Pokud jde o granty jen za rok 2017, bylo k dispozici 23 474 600 korun v grantech,“ dodal poradce primátorky.

Primátorka Adriana Krnáčová pak v rámci výkonu své funkce pracovně navštívila na pět desítek mateřských, základních i středních pražských škol.

Lítačka na všechno

V souvislosti s rozvojem projektu Lítačka a jeho zamýšleným plošným zaváděním do středních škol v Praze zavítala v nedávné době také do ZŠ profesora Otakara Chlupa v Praze 13, kde velmi slibně probíhá pilotní fáze zavedení tohoto projektu do praxe.

Studentům Lítačka slouží jako čipová karta pro vstup do budovy a dalších učeben. Také s ní mohou nakupovat ve školním bufetu, platit s ní obědy a podobně. Otázkou je, zdali se projekt osvědčí a bude zaveden i do jiných škol. Zatím je ale systém silně decentralizován. Některé školy používají studentské průkazy ISIC a některé mají své vlastní čipy.

„Školství patří mezi jednu z našich priorit, a to se samozřejmě odráží i na investicích, které jsou nejvyšší od roku 2011. Rekonstruují a přistavují se školy, staví nová sportoviště a podobně. Nedávno jsem se účastnila otvírání sportovního areálu u Základní školy Kuncova, kde jsem si rovnou ten běžecký ovál i vyzkoušela,“ dodala primátorka Adriana Krnáčová.

Ve spolupráci s projektem

Logo Praha