Nejde přitom o nic nového. „S oceňováním prvních Pražánků začal už primátor Ludvík Černý v 60. letech 20. století," popisuje Bohuslav Svoboda.

Měnily se jen počty dětí a dárky, které první pražští občánci v roce dostávali. Až do roku 2000 byl oceňován vždy „jen" první novorozenec. Dar ve výši 5 až 15 tisíc mu tehdy primátor ukládal na vkladní knížku. Od roku 2001 už Praha oceňuje všechny děti narozené 1. ledna. Jedinou podmínkou je, aby jejich maminky měly trvalé bydliště na území metropole. Finanční dar je od roku 2005 pevně stanovený: 15 tisíc korun. Jídelní soupravu pak novorozenci předává radní Aleksandra Udženija. „Vítání občánků dělám velmi ráda. Tato tradice měla vždy velkou podporu i u nás na Praze 2, kde jsem to dělala pravidelně," popsala Pražskému deníku radní.

Kolik dětí se dočkalo odměny?

2006 - 22 (16 chlapců a 6 dívek)

2007 - 31 (19 chlapců a 12 dívek)

2008 - 21 (11 chlapců a 10 dívek)

2009 - 30 (15 chlapců a 15 dívek)

2010 - 28 (15 chlapců a 13 dívek)

2011 - 22 (10 chlapců a 12 dívek)

2012 - 29 (13 chlapců a 16 dívek)

2013 - 20 (12 chlapců a 8 dívek)