Nepromeškáme jediný den, aby se ke zdravotním sestrám a dalším zdravotnickým pracovníkům pečujícím ve středočeských zdravotnických zařízeních o pacienty na směny nebo v nepřetržitém provozu dostaly peníze na zvýšení jejich platů co nejdřív. To veřejně slíbil náměstek středočeské hejtmanky s kompetencí v oblasti zdravotnictví Martin Kupka (ODS). Ve středu na mimořádném zasedání zastupitelů kolegům jménem krajských radních doporučí schválit přeposlání finančních dotací ze státního rozpočtu právě na zvýšení platů. Poskytnutá částka ve výši 42,68 milionu korun má být rozdělena mezi 27 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče. A v jejich rámci jde o 15.982 pracovních úvazků. 

Mimořádné zasedání

Peníze na přilepšení k platům posílá stát právě kraji, který v roli partnera pro ministerstvo zdravotnictví soustředil žádosti z celého regionu středních Čech – a nyní je jeho úkolem nasměrovat peníze k cílovým příjemcům. Z administrativního hlediska to není jednoduchý proces; neobejde se právě bez hlasování zastupitelů o schválení jednotlivých dotací přímo konkrétním poskytovatelům zdravotních služeb na základě veřejnoprávních smluv.

Mimořádné jednání krajského zastupitelstva tak bylo svoláno nyní, v době vrcholících dovolených. Původně sice Asociace krajů ČR navrhovala zjednodušení postupu, aby do přerozdělování dotací zastupitelé zasahovat nemuseli – s návrhem změny však na ministerstvu neuspěla. 

Termín? To se uvidí

Právě s tímto procesem souvislí Kupkův slib, že nebude promeškán ani den. „Postupujeme tak, abychom administraci dotací maximálně urychlili,“ ujišťuje náměstek hejtmanky. To, že se zdravotním sestrám zvýší o ohlášené mimořádné odměny v dvoutisícové výši už aktuální výplaty, nicméně zaručit nemůže. Jde o věc rozhodnutí ředitelů jednotlivých zdravotnických zařízení. Nebo spíš o to, jak posoudí možnosti. Pokud šéfové finanční prostředky najdou, mohou peníze doputovat k sestrám hned. Jestliže ne, stane se tak později.

Jistou podobnost zde lze spatřovat s rozdělováním peněz na navýšení platů řidičů autobusů, jejichž nasměrování bylo před časem také úkolem krajů. Podobně jako v tomto případě hejtmanství slibuje, že peníze na konkrétní účty jednotlivých poskytovatelů lůžkové péče začne posílat hned, jakmile to bude možné: dorazit by měly obratem po podepsání smluv o individuální dotaci.