Nejen toto prozradila Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí, Pražskému deníku.

Už před nástupem na ministerstvo jste měla blízko k neziskovému sektoru. Se kterými neziskovkami jste spolupracovala?

Od roku 1997 jsem pracovala v organizaci Gender Studies, která se zabývá postavením žen a mužů ve společnosti. V rámci toho jsem se seznámila s řadou jiných, zejména takových, které pomáhaly obětem domácího násilí a jejich dětem. Později, když jsem pracovala na ministerstvu práce a sociálních věcí nebo na ministerstvu školství, poznala jsem práci mnoha organizací pracujících s ohroženými dětmi a jejich rodinami, zdravotně postiženými…

Na ministerstvu práce a sociálních věcí je jednou z vašich priorit pomoc zdravotně postiženým. Co jste zatím stihla pro tuto skupinu obyvatel udělat?

Po nástupu do funkce jsem věděla, že nás čeká hodně práce v problematice zdravotně postižených. Bohužel je to běh na dlouhou trať, jelikož nechci dělat zákony, které nebudou diskutovány v širším okruhu osob i mimo ministerstvo. Nicméně se nám již daří některé dílčí změny vést k lepšímu. Jako první bych zmínila změnu zákona o zaměstnanosti, která obnovuje kategorii zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce. To ulehčí osobám s lehčím zdravotním postižením hledání práce.

V poslední době bylo hodně slyšet také o výměně průkazů ZTP…

Ano, do prvního čtení v Poslanecké sněmovně jsme poslali podle mě snad zatím nejdůležitější změnu zákona, která upravuje vydání průkazů OZP. Pokud tato novela projde svým legislativním kolečkem, usnadní se výměna průkazů ZTP. Nový průkaz dostanou všichni, kdo na něj mají nárok bez toho, aby museli podstoupit nové šetření u posudkového lékaře, jak to zamýšlel exministr Drábek.

A příspěvek na mobilitu?

I toto nově upravujeme. Dosud byl příspěvek poskytován až po vydání průkazu ZTP. Do budoucna bude příspěvek vydáván už od doby, kdy na něj vznikne nárok. Lidé tak nebudou ochuzováni o to, na co mají logicky právo. Za velmi důležité také dále považuji zřízení pracovní skupiny, která má za úkol upravit způsob šetření v řízení o příspěvku na péči. Nynější posudková kritéria jsou nedostatečná. Naším cílem je zavést takový systém, který bude lidský a který neumožní takové excesy, jaké sledujeme v médiích.

close Logo seriálu Deníku Pražské neziskovky. zoom_in Jak vzpomínáte na společné květnové setkání neziskovek k výročí padesátého dílu seriálu Pražské neziskovky na vašem ministerstvu?

Vzpomínám na něj moc ráda. A také dort byl vynikající!

Hodně zástupců neziskovek s vámi navázalo na setkání kontakt, dali vám své vizitky… Rozvinula se spolupráce s některými ještě dál?

Fyzicky jsme se neviděli. Je ale pravda, že jsem od té doby řešila problémy různých jednotlivců.

Ještě před květnovou oslavou seriálu Pražské neziskovky jste zmiňovala, že na vás zapůsobilo mnoho příběhů. Dovedla byste vybrat jeden jediný, který vás nejvíce oslovil a třeba také inspiroval?

Když jsem pročítala seriál Pražské neziskovky naposledy, zaujal mě příběh paní Rosenbaumové. Její nemoc nemohli lékaři velmi dlouho diagnostikovat a na jméno své nemoci musela dojít sama pomocí literatury. V pouhých 33 letech trpěla Parkinsonovou nemocí, což nikdo vůbec nepředpokládal, protože se jedná o nemoc lidí v pokročilejším věku. Člověk by si řekl, že jí stát musel okamžitě pomoci a poskytnout jí průkaz ZTP. Bohužel to ale tehdejší znění zákona Parkinsonikům neumožňovalo. Proto paní Rosenbaumová založila neziskovou organizaci Parkinson-Help, na jejíž popud se do zákona dostala kategorie „neurodegenerativních onemocnění", a Parkinsonikům se tak zjednodušil přístup k pomoci od státu. Je to zajímavý příběh, který je pro mě inspirací. Stále se totiž ozývají skupiny nemocných, na které zákon dosud nemyslí.

Jak můžete jako ministryně pomoci?

Počítám s rozšířením nároku na příspěvky i pro další skupiny nemocných, především těch se vzácným onemocněním. A mimochodem, s Parkinsoniky jsme se sešli i v rámci pracovní skupiny a budeme s nimi upravovat metodiku posuzování.

Čtěte také: Pražské neziskovky slaví jubileum, seriálu pogratulovala i ministryně