Vzali na vědomí urbanistickou studii výstavby valu od společnosti Satra a také uložili magistrátním úředníkům nechat vypracovat podkladové studie a průzkumy pro zpracování dokumentace pro řízení EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí. Úsek Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi, označovaný jako 511, je investicí státu.

Plocha valu vyplní prostor mezi Českobrodskou ulicí na severu, zástavbou Běchovic na východě a mimoúrovňovou křižovatkou okruhu. Studie počítá s minimální výškou 25 metrů a maximální 45 metrů. Na jednání s místními obyvateli byla zvolena na jejich popud maximální výška. Na valu má na přání lidí vzniknout lesopark, jehož druhová skladba bude předmětem dalších jednání, neboť je důležité zajistit vodu, ale rovněž to, aby val nezačal po čase podléhat erozi a nerozpadal se.

Kromě lesoparku mají na vrcholu pětačtyřicetimetrového valu vzniknout také cesty pro pěší, cyklostezky a sad, dominantu by pak mohla tvořit rozhledna. Cílem všech úprav je začlenit val do krajiny tak, aby v ní nevytvářel cizorodý prvek.

Pozemky, na kterých val vznikne, patří státu prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a hlavnímu městu. Praze patří 17,7 hektaru půdy a ŘSD 12,6 hektaru. Z pohledu katastru sice nejde o ornou půdu, nicméně na daném území bude muset být sejmuta ornice. Ještě před zahájením stavby pak bude muset být mimo jiné upraveno podloží.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je zhruba polovina. Pokud půjde vše dobře, ŘSD chce v případě části mezi D1 a D11 začít stavět v příštím roce, hotovo by mohlo být v roce 2025.