Podle Petra Berana, ředitele odboru krizového řízení magistrátu, je možné, že by vězeňská služba v případě opravdových záplav zapůjčila vězně. Ujali by se výstavby protipovodňových mobilních zábran.

„Po konzultaci se zástupci Vězeňské služby České republiky, jsme se dohadovali, že by vypomáhali s odsouzenými s nejnižšími tresty při výstavbě úseků protipovodňové ochrany,“ potvrdil Deníku Beran.

Radní včera probrali výsledky cvičení, které odhalilo i závady na technice. Poškozena byla hlavně těžká hrazení v ulici Za elektrárnou, která byla nevhodně uložena v betonovém sarkofágu. Vlivem špatného uskladnění těsnění a závěsné háky zkorodovaly. Další závada vznikla při rekonstrukci podchodu ve Stromovce II a dále je třeba ověřit dosedací plochy opěrných patek stavebním specialistou. Cvičení ověřilo nejen počty nasazené techniky a sil, ale v souvislosti s novou rozsáhlou výstavbou i časové lhůty potřebné pro výstavbu jednotlivých úseků včetně demontáže a přepravy mobilních protipovodňových prvků z centrálního skladu v Dubči do místa použití.

Téměř tisíc metrů mobilního hrazení

Celkem se cvičení zúčastnilo 386 osob. Délka vystavěných úseků mobilního hrazení byla 956,5 metru, bylo vyvezeno 32 kontejnerů s celkovou vahou mobilního hrazení 190 tun.

Kdyby v současnosti do metropole připlula velká voda, je Praha podle vedení města absolutně chráněná. Až na výjimku, kterou je oblast Chuchle, Sedlec a Lahovičky, kde město z důvodu přílišných finančních nákladů bariéry stavět odmítlo.

„Zábrany v Chuchli budou podle plánů dokončeny na konci příštího roku. Do tří měsíců by měla být zkolaudována protipovodňová ochrana Zbraslavi,“ řekl Petr Beran.

Protipovodňová opatření jsou budována do výšky povodně z roku 2002 s třiceticentimetrovou rezervou. Kromě oblasti Chuchle je v Praze 11 kilometrů pevných zábran a 6,5 kilometru mobilních hrazení.

Čtěte také: Praha je na povodně připravena, potvrdilo cvičení