Takzvané benedikci, tedy uvedení do arciopatského úřadu, předcházela loni v listopadu volba arciopata, tedy nejvyššího představitele kláštera. Přestože Siostrzonek klášter vedl od roku 1989, byl dosud pověřeným převorem-administrátorem. Od smrti Opaska v roce 1999 klášter arciopata neměl.

Arciopatství od roku 1993

Dlouhou dobu vedoucí k volbě benediktinská komunita zdůvodňuje tím, že vždy byly přednější věci, jako opravy zchátralých objektů kláštera nebo řešení právně-administrativních záležitostí, včetně majetkového vyrovnání se státem.
Břevnov je arciopatstvím od roku 1993, kdy mu titul udělil papež Jan Pavel II. u příležitosti tisíciletého výročí založení kláštera. Letos první mužský klášter založený v českých zemích slaví 1025. výročí.