Takovéto podněty od Pražanů dostali v minulých měsících úředníci z magistrátu, konkrétně z Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku, kteří mají ve své gesci i problematiku hřbitovů.

Proto se úředníci spojili s ředitelem Správy pražských hřbitovů Martinem Červeným, se kterým dávají v těchto dnech na magistrátu dohromady koncepční materiál, jak zvelebit desítky let chátrající hřbitovy. A problémů, které musí výbor řešit, je více než dost.

„Mezi největší problémy pražských hřbitovů patří několik oblastí především oblast bezpečnosti a prevence kriminality, stav památkově cenných hřbitovů, stav dřevin a desetiletí zanedbané údržby či vysoké procento pohřbů žehem, ze kterého plyne nezájem o nájem hrobových míst," prozradil včera Pražskému deníku Martin Červený.

Podle ředitele Správy pražských hřbitovů je v současné době v nejlepší kondici hřbitov Kotlářka, kde se v loňském roce dočkala rekonstrukce obvodová zeď. Navíc se zde uskutečnila oprava kolumbárií a došlo i na prořezy dřevin.

Vyšehrad v havarijním stavu

V relativně dobrém stavu jsou i hřbitovy Hrdlořezy, Prosek, Hostivař, Břevnov, Ruzyně a Liboc-Vokovice. „Paradoxně Vyšehrad, který je vizuálně v dobré kondici, vyžaduje některé neprodlené zásahy střešní konstrukce arkád jsou v havarijním stavu, ve špatné kondici se pak nachází kamenné prvky i zeleň."

Na konci minulého roku se proto tajemník Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku Vít Céza vydal na návštěvu všech pražských hřbitovů.

„Ukázalo se, že je třeba řešit otázku pražských hřbitovů komplexně. Důvodem nejsou pouze zjištěné výrazné lokální nedostatky a nevyrovnaný stav jednotlivých hřbitovů, ale především uvědomění si celkové ohromné kulturně historické hodnoty, jejíž význam přesahuje samotné hranice hlavního města Prahy," poznamenal tajemník výboru.

Podle něj je také důležité co nejdříve řešit zdroj peněz, neboť jsou v současné době hřbitovní správy výrazně podfinancované.

Nová koncepce hřbitovnictví ale nebude řešit pouze vzhled hřbitovů, ale také to, co některé občany trápí v první řadě možná ještě více bezpečnost.

Ráj zlodějíčků? Hřbitov na Olšanech

„Nejoblíbenější jsou pro zloděje vždy velké hřbitovy, ze kterých se díky své rozloze jednoduše ztratí. Takovým typickým místem jsou Olšany. Babička zajde mezi hroby, kde ji někdo přepadne a okrade a než dojde k bráně to někomu říci, zloděj už je dávno na druhé straně Prahy," popsala Pražskému deníku častou fintu zlodějů Petra Literová, policejní preventistka. Policie se proto bude chtít zasazovat o to, aby se na hřbitovech začaly objevovat kamery.

Ale nejen to. „K prevenci kriminality na hřbitovech by určitě pomohlo, kdyby na nich existovaly například schránky, kam by si hlavně starší lidé mohli odkládat kabelky a na hřbitov by už pak vstupovali jen se svíčkami a květinami. S dopravním podnikem pak chceme například jednat o tom, aby se do tramvají v okolí hřbitovů dostávala hlasová upozornění, aby si lidé dávali pozor na věci," řekla Literová.

Na dalším jednání Výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku, které se uskuteční 20. března, by pak měla dostat navržená koncepce jasnější rámec.

„Na příštím jednání společně s ředitelem Správy pražských hřbitovů Martinem Červeným vypracujeme dokument, který bude obsahovat vedle koncepčních návrhů i návrh finančních prostředků nezbytných k odstranění největších havárií a nedostatků, a zároveň financí nutných na vlastní rozvoj hřbitovů," řekl Pražskému deníku předseda výboru Roman Petrus.