Václavské náměstí už mnoho let upadá a není zrovna nejlepší vizitkou historického centra metropole. Navrátit místu dřívější slávu by měla rozsáhlá rekonstrukce uskutečněná podle architektonického návrhu Jakuba Ciglera, který zvítězil vsoutěži na budoucí podobu tohoto místa už před pětilety.

Zklidněné náměstí

Plán počítá seširšími chodníky, několika řadami stromů a výrazným omezením dopravy. Vposlední době diskutované stánky na náměstí zůstanou, ale jejich počet bude ze současných dvaceti šesti redukován nadeset.

Zatím se nepodařilo realizovat nic, nyní se však věci začínají dávat do pohybu. Už příští měsíc zasedne koordinační skupina Prahy 1, která bude mít na starosti vytvoření přesného časového harmonogramu rekonstrukce náměstí.

Spodní část do pěti let

„Skupina časový plán nejen vytvoří, ale bude mít také za úkol během celé rekonstrukce dozorovat jeho dodržovaní a upozorňovat na jakékoliv překážky a problémy,“ uvedl radní Prahy 1Filip Dvořák, který byl hlavním iniciátorem vzniku skupiny.

Deníku se ještě před zahájením činnosti komise podařilo částečně zjistit harmonogram prací. Rekonstrukce bude rozdělena na dvě fáze. Vprvní se dočká přeměny spodní část náměstí vúseku mezi Vodičkovou ulicí a Můstkem a vdruhé zbylý horní úsek, který tvoří přibližně dvě třetiny celého náměstí.

Podmínkou pro zahájení rekonstrukce náměstí je dokončení všech prací pod zemí vjeho spodní části. Příští rok zde dojde kvýraznému posunu. „Bude dokončena výstavba kolektoru a také rekonstrukce kanalizace. Navíc už také bude rozhodnuto oosudu všech nadzemních staveb. „Celou spodní část Václavského náměstí bychom chtěli mít zrekonstruovanou do pěti let,“ řekl starosta Prahy 1PetrHejma.

Parkování vtomto úseku náměstí zajistí podzemní garáže pod budovou bývalých tiskárenMír.

Nejdříve garáže a tramvaj

Přeměna horní části mezi Vodičkovou ulicí a sochou svatého Václava se však podaří zrealizovat až vhorizontu deseti let. Zahájení prací je totiž podmíněno úspěšným dokončením dalších tří projektů. Jde o přeložku Severojižní magistrály za Národní muzeum, výstavbu tramvajové trati středem náměstí a vznik rozlehlých podzemních garáží. „Zúžení magistrály a zavedení tramvají na Václavské náměstí plánujeme současně sdokončením severozápadní části městského okruhu, tedy vroce 2011,“ sdělil radní pro dopravu Radovan Šteiner.

Rekonstrukci náměstí tak pravděpodobně zdrží výstavba podzemních garáží pro přibližně sedm set aut vhorní části. Studie je už několik let hotová, ale město stouto velkou investicí za 700milionů nepočítá.

Hledá se investor

„Radnice Prahy 1je připravena převzít zodpovědnost a ve spolupráci shlavním městem nalézt nejvhodnějšího partnera, který garáže vybuduje a bude je provozovat,“ dodal radní Prahy 1Filip Dvořák.

Jednodušší je to sparkováním ve spodní části náměstí.

Samotná rekonstrukce povrchu Václavského náměstí přijde na 120milionůkorun.

A jak bude Václavské náměstí vypadat?

ZELENÝ BULVÁR. Václavské náměstí by se do deseti let mělo stát živým místem, ze kterého zmizí auta a přibudou stromy. Odopravu se postarají tramvaje. Širší chodníky, zákaz stání, několik řad stromořadí, počet stánků redukován na deset. Výstupy zmetra do středu náměstí budou vhorní a střední části zrušena.

Spodní část- do roku 2013

Horní část- do roku 2018

Celkové náklady - cca 120 milionů korun

Náměstí je fenomén

Rozhovor sradním Prahy 1Filipem Dvořákem

Proč se příprava rekonstrukce Václavského náměstí tak protahuje?

Máme sice už pět let vítězný návrh zarchitektonické soutěže, ale spracemi na povrchu není možné začít, dokud nebudou dokončeny všechny projekty pod zemí, jako jsou například kolektory a kanalizace. Navíc vhorní části jsme závislí na tom, kdy bude dokončena přeložka magistrály a výstavba tramvajové trati a podzemních garáží.

Dokáže Praha 1výstavbu garáží zaplatit, když město svlastní investicí nepočítá?

Částku sedm set milionů korun si městská část nemůže dovolit hradit sama. Náměstí je vizitkou celé Prahy, proto cítíme velkou zodpovědnost za výsledek projektu. Budeme hledat pro město nejvhodnější formu financování, která umožní sminimálním rizikem výstavbu garáží.

Jak byste charakterizoval budoucí podobu náměstí?

Dojde krehabilitaci fenoménu, kterým byl lidově nazývaný Václavák za první republiky.Tehdy šlo omísto svelkou spletí pasáží a průchodů a spolu stramvajovým provozem životem a pohybem kypícím bulvárem.