Valkárová se funkce ujme 10. prosince. "Nové předsednictvo Grantové agentury, která je velmi důležitou součástí vědeckovýzkumného prostředí, tak má před sebou náročný úkol a jsem přesvědčen, že obstojí," uvedl k tomu Bělobrádek.

Vedle Valkárové bude nově v předsednictvu i Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, vědecký ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně Jaroslav Koča a Jana Roithová, vedoucí katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Za své priority nová šéfka GA ČR označila komunikaci s vědci a jejich podporu přímo na počátku jejich kariéry. "Jelikož právě oni mohou zásadním způsobem ovlivnit stav české vědy v příštích desetiletích," řekla.

Valkárová od roku 1970 působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde vystudovala jadernou fyziku. Zkoumá přímou tvorbu párů z elektronů a pozitronů. Podílela se na stavbě experimentálního zařízení H1 budovaného na urychlovači protonů a elektronů HERA v Hamburku. Je autorkou nebo spoluautorkou 272 původních vědeckých prací.

Vládní rada pro výzkum vybírala z deseti kandidátů navržených odbornou veřejností. Ze zvolených kandidátů měla o předsednickou funkci zájem jen Valkárová.

Vláda dnes také jmenovala dva nové členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky. Jsou jimi Tomáš Kruml z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR a Kamila Vávrová z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.