Devadesát let uběhlo od doby, kdy Franta Sauer, žižkovský bohém a kamarád spisovatele Jaroslava Haška, spolu s dalšími Žižkovany strhl Mariánský sloup, který stál na Staroměstském náměstí od roku 1650.

Tři zamítnuté žádosti

V pondělísi výročí připomněla Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze a s nimi i další zastánci, kteří usilují o návrat historického monumentu na nejvýznamnější pražské náměstí.

„Třikrát jsme magistrát žádali o stavební povolení. Vždy ale přišlo zamítavé stanovisko,“ sdělil Deníku Jan Bradna, akademická sochař a předseda Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. „Nejsem schopen definovat důvody, proč se magistrát staví proti, jsem ale optimista a věřím, že sloup jednou stát bude,“ doufá Bradna.

Chybí přesná podoba

Poprvé společnost žádala o povolení v roce 1992. Tehdy jim v odpovědi z odboru památkové péče města přišlo, že obnovit sloup je nemožné.
„Magistrát tehdy vydal zamítavé stanovisko, proti kterému se společnost neodvolala. Je tedy pravomocné,“ sdělil Deníku Jan Kněžínek, šéf pražských památkářů.

„Nechali jsme si zpracovat posudek z katedry Dějin umění z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Psalo se v něm, že vytvořit věrnou kopii sloupu je problematické,“ citoval dokument Kněžínek.

Možná až s radnicí

Podle názoru pražských památkářů současné uspořádání Staroměstského náměstí nevyžaduje, aby byl sloup obnoven. Jiná situace by nastala, kdyby se dostavěla Staroměstská radnice. O tom musí rozhodnout komise odborníků, kterou letos v únoru jmenoval primátor Pavel Bém (ODS) a která se zabývá celkovým uspořádáním Staroměstského náměstí. Rozhodne také o tom, zda bude třeba dostavět radnici a vypsat na ni další architektonickou soutěž.

„Pokud by komise došla k názoru, že se radnice dostaví, pak by byla situace jiná a dalo by se o vztyčení Mariánského sloupu uvažovat,“ sdělil Deníku Kněžínek.

Tři kusy sloupu jsou hotové

Také na vyjádření komise odborníků pod vedením Jana Kotalíka z Akademie výtvarných umění čeká Společnost pro obnovu Mariánského sloupu. „Zatím nebudeme podávat další žádost o stavební povolení. Počkáme až na závěry týmu odborníků, kteří se věnují celkové podobě Staroměstského náměstí,“ sdělil Bradna s tím, že věří v to, že sloup nakonec stát bude.

Tři kusy sloupu jsou už hotové. V pondělíje v rámci výročního setkání mohli Pražané vidět na fotografiích, které byly na Staroměstském náměstí vystaveny u příležitosti vzpomínkového setkání pro obnovu sloupu. V podvečerních hodinách se za obnovení sloupu sloužila v kostele Matky Boží před Týnem mše.

Mariánský sloup

Základní kámen sloupu byl položen v roce 1650 jako poděkování za úspěšnou obranu proti Švédům v roce 1648. Autorem sochařské výzdoby sloupu Jan Jiří Bendl, jméno architekta se nedochovalo. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl také součástí slunečních hodin. Když na něj svítilo slunce, svým stínem ukazoval na pražský poledník, který náměstí protíná.

Sloup byl svržen 3.11. 1918 po založení samostatného Československa. Rozvášněný dav pod vedením Franty Sauera v něm spatřoval symbol habsburského režimu.